REACH tanfolyamok Európa egyetemein

Szerző
Gruiz Katalin

Az Európai Kémiai Ügynökség összeállította az Európában elérhető, REACH-hez kapcsolód egyetemi kurzusok címét és elérhetőségét.

A lista közel száz egyetemi tantárgyat és posztgraduális képzés keretében meghirdetett tanfolyamot tartalmaz, melyek valamilyen módon kötődnek a vegyi anyagok környezeti kockázatának menedzsmentjéhez, amivel megalapozzák a REACH rendelet által megkívánt sokrétű tudást. 

A REACH rendelet alkalmazásához szükséges tudás fő területei az alábbiak:

 • jogi ismeretek,
 • menedzsment ismeretek, döntéshozatal,
 • kémia, fizikai kémiai,
 • toxikológia, ökotoxikológia,
 • kockázatfelmérés,
 • környezetvédelmi és kockázatcsökkentési technológiák,
 • társadalmi-gazdasági felmérési módszerek, stb.

A Tanfolyam-listát előállítók kiemelik az alábbi témákat:

 • Vegyi anyagok fizikai-kémiai, környezeti és toxikológiai adatainak felméréséhez szükséges tudományos módszerek
 • A vegyi anyagok gyártásából és használatából adódó kockázatok
 • Új tesztmódszerek, alternatív ökotoxikológiai és toxikológiai módszerek és stratégiák
 • Társadalmi-gazdasági felmérési módszerek
 • Multikritériumos értékelés, döntéshozatal, menedzsment
 • Vegyi anyagok bejelentése, osztályozása, címkézése, engedélyezése és korlátozása
 • Módszerek, technikai útmutatók
 • Szakértői rendszereke, jogi, szervezeti háttér.

Magyarországról a Műegyetem tanfolyamai szerepelnek a listán: Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science (gruiz@mail.bme.hu):

 • Environmental toxicology – Környzettoxikológia
 • Environmental risk management of chemicals – Vegyi anyagok környezeti kockázatmenedzsmentje

A tanfolyamok mind angol, mind magyar nyelven elérhetőek.