lizergsav

lizergsav

Kép forrása: 
http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB7418655_EN.htm
Leírás szerzője: 
Tolner Mária
lizergsav

A lizergsav (CAS szám 82-58-6) prekurzora több ergoline alkaloidnak, melyeket anyarozsból és néhány növényből lehet kivonni.  Dietil-amidja széles körben használt gyógyszeralapanyag és pszichedelikus drog.

IUPAC név:        7-Methyl- 4,6,6a,7,8,9- hexahydro- indolo [4,3-fg] quinoline- 9-carboxylic acid

Képlet:               C16H16N2O2

Moltömeg:         268.31 g mol−1

olvadáspont:    238 - 240 °C

Sűrűség:           1.397 g/cm3

Oktanol-víz megoszlási hányados: Log Kow (KOWWIN v1.67 estimate) = -1.35

PubChem adatlap: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=622688&loc=ec_rc...