http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thebaine.png

Tebain

Kép forrása: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thebaine.png
Leírás szerzője: 
Tolner Mária
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thebaine.png

A tebain (CAS-szám [115-37-7]) az ópium-alkaloidok közé tartozó vegyület. Papaver bracteatumból nyerhető ki. 1833-ban fedezte fel Pelletier, nevét Thébé óegyiptomi városról kapta.

Kémiailag a kodeinnel és a morfinnal rokon, a mákban található több mint 40 alkaloiddal együtt. A mákszalmában 0,005–0,5% tebain fordul elő, a mákgubó mintegy 0,05%-ot tartalmaz. Az ópium tebain-tartalma – a gyűjtés idejétől függően – 0,2–3% (általában 0,2–1%) közötti. Kábítószernek minősülő anyag, nem okoz függőséget. Toxikus, nagyobb mennyiségben a sztrichninhez hasonlóan görcsöket okoz. Elsősorban intermedierként használják.

Vékony, fehér kristályokból álló anyag, 170–180 °C-on szublimál.

 

Fizikai tulajdonságok

Olvadáspont :              193 °C

Oldhatóság (vízben):  oldhatatlan

Oldhatóság:                 alkohol, kloroform, benzol

Sűrűség:                      1.3 g/cm3

Gyulladáspont:            141 °C

Forráspont:                  467.6 °C at 760 mmHg

Gőznyomás:                 6.4E-09 mmHg 25°C-on

 

Kémiai tulajdonságok

IUPAC név:                  6,7,8,14-tetradehydro-4,5a-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphinan

Molekulaképlet:           C19H21NO3

Moláris tömeg:            311,37 g/mol

 

PubChem adatlap: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5321926