Harmóniában a természettel

Kép forrása
Bege Nóra
Leírás szerzője
GK

A természettel harmóniában élni  a természeti népeknél alapvető érdek volt, hiszen életük, táplálkozásuk, alapvető forrásaik attól függtek, hogy mennyire ismerték és tartották tiszteletben a természet erőforrásait.

Ma, amikor az ember mindennapi élete, biztonsága nagyrészt függetlenedett a természettel való kapcsolatától, elfelejtettük azt az ökológiai  tudást és alázatot, ami a természeti népeknél még megvolt.

Mindazonáltal az egyénben megvan az igény a természettel harmonikus életre, ezt többféle irányzat és mozgalom is példázza.  Ugyanakkor kollektíve, globálisan, még mindig nem teszünk eleget azért, hogy a Földön élő 7 milliárd ember, ha nem is teljes harmóniába, de legalább valahol egyensúlyba kerüljön a természettel.

A természeti népek tudását megfelelően értékelve és hasznosítva korunk környezeti problémáinak egy részével is könnyebben bírkózhatnánk meg!

Az ENSZ Közgyűlése 2011-ben egy interaktív dialógust kezdeményezett "Harmóniában a természettel" címmel. A dialógus fő céljai annak definiálása, hogy hogyan lehet elősegíteni a holisztikus gondolkodást a környezettel a természettel kapcsolatban. A másik cél a jó gyakorlatok összegyűjtése nemzetközi szinten.

A Bolíviai javaslatnak (Rio+20) 5 fő fejezete van:

1. Hogyan tesszük tönkre az egyensúlyokat a földi ökoszisztémákban

2. Fenntartható fejlődés a XXI. században.

3. A fenntarthatóság eszköztára

4. Hamis megoldások

5. Globális irányítás és társadalmi részvétel

Az eredeti anyagokat a forrásként megadott linkeken olvashatjuk.

 

Szerző által felhasznált források

http://en.wikipedia.org/wiki/Harmony_with_nature

http://www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/HarmonywithNature.html