Vegyi anyagok életciklusa általános

Kép forrása
EU-TGD, 2002
Leírás szerzője
HCs

A képen a vegyi anyagok életciklusának sematikus ábrázolása látható.

Az életciklus felmérés (LCA) vegyi anyagok, termékek és szolgáltatások veszélyességének, környezeti kockázatának számszerű jellemzése teljes életciklusuk figyelembevételével, hogy teljes és helyes képet kapjunk gyártáshoz, a felhasználáshoz és hulladékként megjelenéshez kötődő összes környezeti- és egészségkockázatról.

A vegyi anyag előállítása, további feldolgozása, használatai és hulladékba kerülése során más és más mennyiségek kibocsátására kell számítanunk, a használóktól és a használat módjától függően. Egy szigorúan ellenőrzött üzemi technológiából kisebb a kibocsátás, mint mondjuk ugyanannak az anyagnak a háztartási használatából.

Az összes létező gyártási, felhasználási és hulladékba kerülési lehetőség felmérését követően az egyes útvonalakon megjelenő vegyi anyagok mennyiségét és az egyes életciklus állomásokhoz tartozó kibocsátás mértékét kell meghatároznunk. E kettő alapján meghatározható a  környezetbe kibocsátott anyagmennyiség, abból pedig előrejelezhető az adott vegyi anyag környezeti koncentrációja, illetve kockázatának mértéke.

 

Szerző által felhasznált források

Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances. Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1996

Technikai útmutató: Az újonnan bejelentett anyagok Kockázatfelméréséről szóló 93/67/EGK számú Bizottsági Irányelv
2. fejezet Környezeti kockázatfelmérés, Európai Bizottság Közös Kutató Központja (Joint Research Centre)