Di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)

Kép forrása
TOXNET
Leírás szerzője
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Di(2-etilhexil)-ftalát
Di-(2-etil-hexil-)ftalát

Vegyületcsoport

Ipari segédanyag, műanyagadalék

CAS szám

117-81-7

Molekulaképlet

C24H38O4

Megjelenés

Színtelen viszkózus folyadék (HSDB)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

95% lágyítóként használják, többnyire PVC-hez
Általában a műanyagok 30w/w %-a DEHPTartalmazzák: játékok, linóleum, kábelek, orvosi eszközök, mint például vérkészítmény tárolására, dialízisre használt eszközök…stb

Elsődleges hatás

Lágyítószer

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

390,56 g/mol (HSDB)

Sűrűség

0,986 g/cm3 (20 °C) (HSDB)

Olvadáspont

-55 °C (HSDB)

Forráspont

384 °C (HSDB)

Gőznyomás

1,42·10-7 Hgmm (25 °C) (HSDB)

Vízoldhatóság

0,0006-1,3 mg/L lehet, mert kolloidot képezhet a vízben
a kolloid nélkül: 0,003 mg/L (RAR Report, 2008)

Stabilitás

-

Hidrolízis

Nem valószínű (RAR Report, 2008; (HSDB)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4,43 Pa m3/mól (RAR Report, 2008)
1,3·10-7 atm-cu m/mole (HSDB)

Kow

7,5 (RAR Report, 2008)

Koc  [l/kg] 

482 000 és 352 000 közötti (HSDB)

5,2 L/kg (RAR Report, 2008)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

  1. Salmo irideus (szivárványos pisztráng), 36 napos teszt: 42-113
  2. Pimephales promelas (fürge cselle), 56 napos teszt 155-886
  3. Gammarus pseudolimnaeus (kétfajtalábú, bolha rák), 14-21 napos teszt: 54-2 680 (HSDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotodegradáció: levegőben 1 nap a felezési ideje (HSDB)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Könnyen biodegradálható, a standard biodegradációs tesztek alapján
Felszíni vízben: 50 nap
Aerob üledékben 300 nap
Anaerob bomlása még lassabb
Fő biodegradációs terméke: MEHP (RAR Report, 2008)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniákra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 = 0,16 mg/L, Daphnia magna 48h
(RAR Report, 2008)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC = 160 mg/kgtáplálék, hal

 

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC =33 mg/kgtáplálék, emlős (RAR Report, 2008)

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Gyanús (PAN)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem,
Nem direkt mutagén (CCRIS)

Karcinogén

Igen (HSDB, PAN)
Nem-humán karcinogenitási tesztben pozitív (CCRIS)
Májszövetekben okoz tumort (RAR Report, 2008)

Reprotoxikus, teratogén

Igen,
2-es kategóriás
R 60 – A fertilitást (fogamzóképességre/nemzőképességre) károsíthatja
R 61 – A születendő gyermekre ártalmas lehet

NOAEL = 4,8 mg/kg/nap, here
NOAEL = 20 mg/kg/nap, fertilitás
NOAEL = 4,8 mg/kg/nap, feljődés
Bomlásterméke a MEHP is reprotoxikus emlősökre (RAR Report, 2008)

Akut toxicitási adatok (LD50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

U.S. National Drinking Water Standards and Health Criteria: 6 µ/L
Canadian Water Quality Guidelines édesvízre 16 µL

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS]

JDS2 Joint Danube Survey 2, 2001 [http://www.icpdr.org/jds/]

HSBD Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

PAN Pesticides Database [http://www.pesticideinfo.org/Summary_Chemical.jsp?Rec_Id=PC36325]

RAR Report Summary Risk Report Bis(2-ethylhexyl)phtalate European Commission Institute for Health and Consumer Protection Toxicology and Chemical Substance (TCS) European Chemicals Bureau, 2008