Bizonytalanságok kezelése

Kép forrása
http://www.clu-in.org/products/newsltrs/tnandt/images/200407_fig0.gif
Leírás szerzője
Vaszita Emese

Szennyezett területek in situ felmérésekor felmerült bizonytalanságok kezelése a TRIAD által javasolt eljárással.

A Triád módszer új paradigmát vezetett be a szennyezett területek in situ felmérése során felmerült bizonytalanságok kezelésére, a helyszíni döntéshozatalt támogató mintavételi terv elkészítésében és kivitelezésében. A bizonytalanságok kezelésére használt eszközök az alábbi három csoportba sorolhatók:

1. A szisztematikus tervezés megteremti az adott területre tervezett tevékenységek alapjait. A szisztematikus tervezés egy iteratív folyamat, mely során elkészül a döntéshozatal kulcspontjainak és folyamatainak terve, a terület kockázati modellje és a döntés bizonytalanságának felmérése a kockázati modell figyelembevételével.

2. A dinamikus munkastratégiák képezik a Triád második fő alkotórészét. A dinamikus munkastratégiák olyan stratégiák, melyek rugalmasan változtathatóak és adaptálhatóak a területen folyamatban lévő felmérési adatok függvényében, akár előre nem látható körülmények felmerülése esetén is.

3. A Triad harmadik fő alkotóeleme a gyors helyszíni mérési rendszerek (real-time measurement technologies system). A Triád kontextusában a gyors, azonnali helyszíni mérési rendszerek olyan analitikai vagy mérési technikákat jelentenek, melyek képesek a terepen végzett munkálatokat (területfelmérés vagy remediáció) előremozdítani és lehetőséget teremteni gyors helyszíni döntésekre.

 

Szerző által felhasznált források