A globális felmelegedés előrejelzése modellek alapján

Kép forrása
IPCC Climate Change (2007) Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment of the IPCC, Summary for Policy Makers, Paris www.ipcc.ch
Leírás szerzője
Ujaczki Éva

A globális felmelegedés egy jelenleg végbemenő folyamat, mely veszélyt jelent a Föld lakosságára, ezért az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testülete (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) rendszeresen végez kutatásokat. Elsősorban a szén-dioxid kibocsátást és annak hatásait vizsgálják. Az IPCC előrejelzései alapján 6 féle kibocsátási forgatókönyvet adtak ki, azzal a céllal, hogy előrejelzést készítsenek 2100-ig.

Az A1-es forgatókönyvcsalád nagyon gyors gazdasági növekedést feltételez a jövőben, lélekszámcsökkenéssel, valamint új és hatákonyabb technológiák bevezetésével. Három csoportra oszlik szét (A1T, A1B, A1FI), amelyek az energiarendszert érintő technológiai változások különböző irányait írják le. E három csoport technológiai szempontból különbözik egymástól: az A1FI fosszilis tüzelőanyagokra alapozott, az A1T nem fosszilis energiaforrásokra, illetve az A1B az energiaforrások közötti egyensúlyra épülő fejlődést feltételez.

Az A2-es forgatókönyv heterogén világból indul ki, amelynek alapja az önellátás és a helyi identitás megőrzése. A B1-es forgatókönyvcsaládban egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz a világ egyes régiói, a modell ebben az esetben is népesség-csökkenést feltételez, mint ahogyan az A1-nél. Különbség azonban, hogy az anyagigény csökken és un. tiszta, erőforrás-hatékony technológiákat vezetnek be.

A B2-es forgatókönyvcsaládnál a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság helyi megoldásain van a hangsúly.

Szerző által felhasznált források

IPCC Climate Change (2007) Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment of the IPCC, Summary for Policy Makers, Paris www.ipcc.ch