Daunorubicin

Daunorubicin

Kép forrása: 
TOXNET
Leírás szerzője: 
KÖRINFO
Daunorubicin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Daunorubicin
(8S,10S)-8-acetyl-10-[(2S,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-9,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

20830-81-3, hidrokloridja: 023541-50-6

Molekulaképlet

C27 H29 N O10

Megjelenés

Piros, tűs kristályok

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Adagolás gyógyszerként:
45 mg/m2 (Dr. Info)

Elsődleges hatás

Antibiotikum, daganatellenes szer:
Gátolja a DNS szintézist úgy, hogy a DNS-függő RNS polimerázt blokkolja, így a sejtosztódást akadályozza meg.
Stabil komplexet képez a DNS-el. (HSDB; Neal, 2008)

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

527,51 g/mol

Sűrűség

-

Olvadáspont

208-209 °C (HSDB)

Forráspont

190 °C, bomlik (HSDB)

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

Vízben, metil alkoholban oldható (HSDB)
39,2 mg/L

Stabilitás

Vizes oldatban 1 hónapig stabil 5 °C-on, nem stabil magasabb hőmérsékleten illetve savas vagy lúgos pH-n (HSDB)

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,23·10-25 atm-m3/mole (számított, HENRYWIN)

Kow

log Kow = 1.83 pH 7,4-en (HSDB)

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nem biodegradálható (számított, BIOWIN)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Lebontás: 1,3-dihydroderivative a májban (Richardson and Gangolli, 1994)
Távozás: vizeletben: daunorubicinol, deoxydaunorubicinol-aglycone, daunorubicinol-aglycone, desmetil-daunorubicin-aglycone, és ezek glükoroniddal képzett vegyülete
Részt vesz a glükuronidkonjugációban (Richardson and Gangolli, 1994)

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

Igen, immunszupresszív (Richardson and Gangolli, 1994)
Fehérvérsejt és trombicitaszám lecsökken a csontvelő depresszió miatt (Dr. Info)

Szövetkárosító

Szívizom károsító, kardiotoxikus (Richardson and Gangolli, 1994; Dr Info)

  1. A Ca2+ ionok transzportját gátolja, így az izomösszehúzódást gátolja tengeri malacban 4 mg/kg mennyiségben (Richardson and Gangolli, 1994)
  2. Májkárosodást okoz egérben (Richardson and Gangolli, 1994)
  3. Csontvelő aplasiát (fejlődési rendellenesség), majd halált okoz kutyákban 1 mg/kg (Richardson and Gangolli, 1994)

Mutagén

  1. Ames pozitív, TA 100, TA 98, TA 1538, TA2637; 1-10 µg/plate (GENETOX)
  2. Állatkísérletekben pozitív (CCRIS)

Karcinogén

  1. Igen (Richardson and Gangolli, 1994)
  2. Állatkísérletekben pozitív (CCRIS)

Reprotoxikus, teratogén

  1. D kategóriás (humán és állati teratogén, mérlegelni kell a hatóanyag használatának előnyeit-hátrányait) (DrugBank)
  2. Csontvelő aplasiát (fejlődési rendellenesség), majd halált okoz kutyákban 1 mg/kg (Richardson and Gangolli, 1994)

Akut toxicitási adatok (LD50)

EC50 = 5,06 mg/L, alamar blue assay, humán máj sejt, citotoxicitási teszt
EC50 = 10,34 mg/L, MTT teszt, mitokondriumok működésének leállása a teszt végpontja, ebben a kísérletben humán máj-sejtvonalat alkalmaztak (Hamid et al. 2004)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Streptomyces peucetius, Streptomyces coeruleorubidus termeli (Wikipedia)

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: 

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS ]

Dr Info [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineApplication/oid/0/m,010000... ]

GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]

Hamid, R., Rotshteyn, Y., Rabadi, L., Parikh, R. és Bullock, P. (2004) Comparison of alamar blue and MTT assays for high through-put screening, Toxicology in Vitro, 18, 703–710

HENRYWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM Version 4.00 (January, 2009) [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

HSBD Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

Richardson M. L., Gangolli S.: The dictionary of substances and their effects The Royal Society of Chemistry 1994

Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Daunorubicin]