Ércvagyon-csökkenés, 2003

Kép forrása
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=313
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A térkép a kitermelt ásványkincsek egy főre jutó értékét mutatja a 2003-as évben. A térkép torzításai a terület szerinti átlaghoz képesti érckitermelést mutatja be úgy, hogy a többlettel rendelkező országok területe duzzad, a területarányosnál kisebb érckinyerők területe viszont zsugorodik. A térképi adatok a következő ásványokat, érceket foglalják magukba: arany, ezüst, réz, cink, ólom, nikkel, bauxit, vas és foszfát.

A legnagyobb kitermelők: Ausztrália, Brazília és Chile, valamint Kína. Ausztrália a bauxitban első, Brazília az ipari gyémántban, Kína a tungsten (wolfrám) bányászatban, Dél-Afrika pedig a platina és aranybányászatban. A torzított térképen kicsinek mutatkozó országoknak vagy nincs ásványkincsük, vagy nem termelik azokat ki.
Az ásványkincsek kitermelése a meg nem újuló ásványkincsek ilyeténképpen történő elfogyasztása mellett környezeti problémákat, szennyezést, a területek, talaj és felszín alatti vizek leromlását hozzák magukkal.

 

Sorrend

Ország

Kitermelt ércvagyon értéke

USD/fő/év

1

Ausztrália

313

2

Chile

260

3

Mauritánia

74

4

Papua Új Guinea

41

5

Jamaica

33

6

Peru

33

7

Brazil

30

8

Svédország

29

9

Írország

28

22

Délafrikai Köztársaság

25