A lángfotométer mérési elve

Lángfotometria

Kép forrása: 
http://www.mtk.nyme.hu/~aenginst/KT/Kornyezetimerestechnika.pdf
Leírás szerzője: 
Fenyvesi Éva
A lángfotométer mérési elve

A lángfotometria emmisziós színképelemzési módszer, amely során a vizsgált anyag gerjesztése gázlánggal történik. A gerjesztett anyag (molekula, ion) által kibocsátott fény hullámhossza a molekula szerkezetére, a kibocsátott fény intenzitása a molekula koncentrációjára enged következtetni megfelelő kalibráció alapján. Azokra az elemekre használható, melyek könnyen gerjeszthetők, pl. alkáli és alkáli földfémek (Na, K, Li, Ca, Mg, Ba), valamint Fe, Mn és Cu. Vizek és talajminták nyomelemzésére használt egyszerű, olcsó módszer. A mintát a hidrogén vagy acetilén lángban elpárologtatjuk, és a keletkező emissziós spektrum jellemző vonalait vagy sávjait monokromátor segítségével azonosítjuk, majd az intenzitást fotoelektromos módszerrel mérjük. Jól reprodukálható. Alkalmazása visszaszorult a láng atomabszorpciós spektrometria elterjedésével.

Szerző által felhasznált források: 

Csányi L., Farsang Gy., szakács O.: Műszeres analízis. Tankönyvkiadó, 1974