Europid nagyrassz

Kép forrása
http://lazadas.ho8.com/index2_elemei/eszakirassz.jpg
Leírás szerzője
KÖRINFO

Nordoid rassz: Észak- és Nyugat-Európában élnek főleg, hazánkban igen ritka (német lakta területeken erősen keveredve). Világos színkomplexum jellemzi őket: szőke haj, és testszőrzet (esetleg vörös). Világos bőrük gyakran rózsaszínes, a nap hamar megégeti. Arcuk keskeny, keskenyek az ajkak. Általában magasak.  Két alrasszuk van: a robosztusabb proto-(dalo-) nordikus típus robosztusabb, illetve közepes, vagy magas termetű. Állkapcsuk jobban kiáll. Jellegzetes képviselői a bajorok. A fenno-nordikus típus kevésbé robosztus, rövidebb a feje, világosabb a színkomplexumuk. Főleg Skandináviában találhatóak meg.

Lappidok: (proto-alpi típus): Sötét színkomplexió, alacsony termet, széles arc, pici fog. Erősen kirínak a környezetükben élő nordikusak (szőkék, magasak) közül, mert előfordulások Skandinávia és Finnország. Elszórtan Magyarországon is fellelhető. Bőrszínük sárgásbarna, hajuk sötétbarna.

Alpidok (alpi típus): Főleg az északi szláv népeknél, illetve Svájcban, Alpok vidékén fordulnak elő. Korai az ivarérésük, de korán is öregszenek. Kerekded az arcuk, kissé gyermekesen néznek ki, kicsi a nemi dimorfizmus. Orruk rövid, alig áll ki az arc síkjából. Szemük „melírozott” sötétbarna.

Cromagnoni típus: Az európaiak közül a legősibb jegyeket magán viselő típus. Belgiumban, Csehországban, Írországban, Észak-Nyugat-Európában élnek, de a volgai bolgárok között is megtalálható, szlávoknál nagy arányban megtalálható. Izmos, vaskos testalkat, erőteljes járomív jellemző. Egyenes száj, hosszú ajak. Bőrük világos, arcuk pirosas. Két csoportjuk van, az egyiknél magas termet, világos színkomplexia jellemző (nyugati szlávoknál), a másik csoportra közepes termet, széles arc, több pigment jellemző (déli szlávoknál).

Medditerrán típusok: Vegyes társaság. Sötét haj, szőrzet, és hosszú fej jellemzi közösen őket. Kiskunságon előfordulnak szép számmal! Alrasszaik: - Proto-mediterrán típus: ősi embercsoport, Spanyolországban és Franciaországban élnek. Relatíve magas termetűek. Arcuk, fejük hosszú, orruk megnyúlt. Hajuk barna, bőrük világosbarna, gyakori a „0”-ás vércsoport köztük. - Atlanto-mediterrán: nyugateurópában élnak. Robosztusabbak. Nyugati mediterránumban találhatók. Arcuk szögletes, állkapocs oldalt kiáll, egyenes haj.

- Gracil-mediterrán típus: a legalacsonyabb mediterrán típus. Portugália, Franciaország, Dél-Itália, Korzika, Szardínia, Szicília területén, ritkán Svájcban élnek. Sötét színkomplexió, gyakran kreol bőr, finom arcvonások jellemzik. Nagy bogárszemek, reneszánsz festmények tipikus szereplői.

- Orientid (keleti-) mediterránok: Sok forma localis, köztük az izraeliek is. Iránban terjedtek főleg el.

- Indidek: Indiai lakosok, és a cigányok között. Szemük nagy, sötét, S- alakúan görbült a felső szemhéj. Bőrük világosbarna, arany tónussal (dravidák).

(Az elkövetkező europid típusok a magyar népesség zömét is alkotják!)

Dinári típus (illír, adriai típus): déli szlávoknál, Dél-Magyarországon, Észak-Itáliában, illetve Lengyelországban, és a Balkánon élnek. Sok változata van (pl. tiroli típus). Középmagasak, arányos testalkatúak. Orruk erősen kiálló, ajkuk középtelt. Sötét hajúak, de vannak szőkék is. Testszőrzetük erős (még a nőké is). Táskás szemek gyakoriak. Korán öregszenek, hamar őszülnek, de sokáig élnek, erős a szervezetük.

Armenidek (elő-ázsiai típus, örmény típus): nagy területen terjedtek el: Irak, Irán, Kaukázus, Szíria, Görögország, Törökország Kárpát-medence, és főleg Erdély. Zömökebb testalkatúak, alacsonyak, nagy orruk jellegzetes (armenid orr: erősen kiugró, húsos). Hízásra hajlamosak (különösen a nők). Fül gyakran eláll, a szem és haj fekete, haj egyenes, vagy gyengén hullámos, Szemöldök dús, erős testszőrzet. Sok változata alakult ki.

Anatóliai-armenid (pamíri) típus: Termetük magasabb az armenidekénél. Nagy orr, markáns vonások. Kis- és Középázsiában élnek, továbbá a Kárpát medence népeinek 10%-át teszik ki. Szikárabb testalkatúak, de alacsonyak. Fejen besüppedés található.

Europo-mongolid (turáni) típus: Kárpát-medencében az urali típus mellett a legelterjedtebb. Fekete tenger mellékén, Ukránoknál, Oroszoknál, Bulgáriában fordulnak még elő. A honfoglaló magyarsággal, és a tatárjárással került hazánk területére. A honfoglalás korában még jobban mutatták a mongolid jellegeket, de az erőteljes keveredés miatt ezek a jellegek mérséklődtek. Néha mongolredő is megjelenik. Az arc széles, járomtáj lapos. A száj kicsi, ajkak középszélesek. A haj általában barna, és mellé kék vagy barna szem társul. Lapátfog is gyakori. Egyenes orr, hosszú végtag, a nők fiatalon karcsúak, de később hízásra hajlamosak. Magyarországon 30­­­–35%-ban fordulnak elő. Átmenetet képez a mongoloid nagyrassz felé, mint ahogy a következő két rassz is.

Urali típus: (altáji, ugor típus) Az europid és mongoloid nagyrassz hosszas együttéléséből alakult ki. Leggyakrabban a manysiknál és a hantiknál fordul elő. Jellemző a világos kékesszürke szem és gesztenyebarna haj párosítás, de sötétebb kiadás is gyakori. Későn őszülnek. Alacsony, vagy közepes termetűek, testalkatuk zömök. Orruk rövid, széles, orrcsúcs pisze, járomtáj kiemelkedő. Bőrszínük sárgásbarna, vagy fehéres-sárga. A honfoglaló magyarságban szintén nagy százalékban előfordult. Finnországban, Urál és Szaján területén fordul még elő hazánkon kívül.

Bulgáriai tatár típus: Krími háború idején Krímből Dobrudzsába vándoroltak. Kunokkal és Mongolokkal (Tatárokkal) jöttek be Magyarországra. Alföldön és Dél-Magyarországon, Kunságok területén a leggyakoribb az előfordulási arányuk.

(Ázsiai típusok)

- Iráni típus: A honfoglaló Magyaroknak a jelentős részét alkották. Fejük és arcuk hosszú, orruk közép-vékony és hajlott. Bőrszínük világosbarna. Testalkatuk vékony, gracilis. Fő előfordulási területe Irántól a Pamíron át az Altajig terjed. Népcsoportjuk a szkíták.

- Orientalid típus: Ők a jellegzetes sémik, és a beduinok. Orr nagy és hosszú, bőrük világos- vagy sötétbarna. Képviselői az Arab-félszigeten, Irakban, Iránban, Szíriában, Észak-Afrikában Indiában és Dél-Kaukázusban élnek.

Szerző által felhasznált források

http://pszicho.btk.ppke.hu/diakelet/segedanyagok/antropologia.doc