Nagykiterjedésű „talajomlás”

Kép forrása
www.google.hu
Leírás szerzője
Weprot Kft.

Jellemzően az alsóbb, de akár a felszínközeli talajrétegekben a talaj- és/vagy a rétegvízáramlásban, a vizek mennyiségében bekövetkezett változások a talajok tulajdonságainak, szemeloszlás, hézagtérfogat és hézagtényező, térfogatsúly stb. megváltozásával járnak. Ezek a változások olyan folyamatokat indítnak el, melyek a talaj mechanikai tulajdonságainak megváltozásához vezetnek. A megváltozott mechanikai tulajdonságok eredményeképpen a talajok szerkezete összeomlik, teherbíró, „tartószerkezeti” tulajdonságukat elvesztik, ami szélsőséges esetben a felettük található talajrétegek okozta terhelés miatt omlásokat, roskadásokat, megcsúszásokat stb. idézhet elő.

A talajok tartó-, támasztószerkezeti, mechanikai tulajdonságainak leírásával, az egyes, a talajok szerkezeti tulajdonságait leíró folyamatok és az azok közötti kapcsolatok vizsgálatával foglalkozó tudomány a talajmechanika és a geotechnika.

Szerző által felhasznált források

Weprot Kft.