Felszíni lávafolyás (pahoehoe-láva )

Kép forrása
http://hu.wikipedia.org
Leírás szerzője
Vaszita Emese

A vulkanizmus legfőbb terméke a láva, tehát a felszínre került, jórészt gáztalanodott magma. A lávafolyások (vagy lávaömlések) a piroklaszt-árak mellett a vulkáni működés jellegzetes formái. A láva a vulkáni kúp lejtőin, mélyedéseiben szétfolyik. Földünkön – az óceánközépi hátságok hasadékvölgyeit leszámítva – a láva jelenleg elsősorban a Hawaii-szigeteken, Izlandon és az Etnán gyakori lávafolyások formájában.

A lávafolyásokat a kőzet típusa szerint osztályozzák:

  • bazaltláva-folyások: az aa-láva (rögös láva) felszíne durva és rögös, valamint a pahoehoe-láva (kötélláva) felszíne sima, lebenyes;
  • andezitláva-folyások – általában darabos, tömbös, ritkábban aa-láva jellegű folyások. A viszkózusabb andezitlávák inkább alkotnak lávadómokat, mint folyásokat;
  • dácitláva-folyások – a dácitban még több a szilícium, ezért csak ritkán folyik, inkább dómként szilárdul meg;
  • riolitláva-folyás – nagyon ritka jelenség, mivel a riolitláva annyira viszkózus, hogy lávadugóként többnyire már a kürtőben megdermed (mint a Mt. Peléé 1902-es kitörésekor).
Szerző által felhasznált források

http://hu.wikipedia.org/wiki