Lokális emisszió

Kép forrása
EU-TGD
Leírás szerzője
BME-ABÉT

A képen a lokális emisszió és az azt követő terjedési útvonalak láthatók a különböző környezeti elemekben. Minden elemben specifikus sors és terjedési modellt alkalmaznak.

Szerző által felhasznált források

EU-TGD:
Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances. Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1996
Technikai útmutató: Az újonnan bejelentett anyagok Kockázatfelméréséről szóló 93/67/EGK számú Bizottsági Irányelv, 2. fejezet: Környezeti kockázatfelmérés, Európai Bizottság Közös Kutató Központja (Joint Research Centre), 3. fejezet: Molekulaszerkezet – aktivitás közötti (kvantitatív) összefüggések ((Q)SAR felhasználása a kockázatbecslés során)