Talajban a vegyi anyagok terjedése és sorsa

Kép forrása
EU-TGD
Leírás szerzője
BME-ABÉT

A talajba kerülő vegyi anyagok kockázatának felmérése a felszín alatti vizek és szárazföldi szervezetek kitettsége miatt fontos. Mezőgazdasági talajban termelik a terményeket, azon legeltetik a marhát, melynek tejét és húsát fogyasztják az emberek. Azokat a talajban, mint környezeti elemben bekövetkező lehetséges sorsfolyamatokat mutatja be a fenti modell, melyeket az egységes európai kockázatfelmérési módszer figyelembe vesz az EU-TGD-ben.

Szerző által felhasznált források

EU-TGD:
Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances. Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1996
Technikai útmutató: Az újonnan bejelentett anyagok Kockázatfelméréséről szóló 93/67/EGK számú Bizottsági Irányelv, 2. fejezet: Környezeti kockázatfelmérés, Európai Bizottság Közös Kutató Központja (Joint Research Centre), 3. fejezet: Molekulaszerkezet – aktivitás közötti (kvantitatív) összefüggések
((Q)SAR felhasználása a kockázatbecslés során)