SimpleBox modell

Kép forrása
EU-TGD
Leírás szerzője
BME-ABÉT

A SimpleBox modell Mackay et al (1992), Van de Meent (1993), Brandes et al (1996) nevéhez köthető.
A környezeti elemekben és fázisokban lévő anyagok koncentrációját határozza meg ez a sokelemes modell. Ez is, mint a dobozmodellek általában, számos környezeti elemet képez le. Ezek a környezeti elemek ebben a modellben homogénnek és jól keveredőnek vannak feltételezve (holott nem azok). A SimpleBox modell elemei: levegő, víz, szuszpendált anyag, vízi és szárazföldi szervezetek, üledék, háromfázisú talaj. A modellben a kibocsátott anyagok megoszlását magának az anyagnak és a környezetnek a tulajdonságai határozzák meg. Az egységes EU metodikában ez a környezet az előre meghatározott európai környezet, melyet a standard paraméterekkel jellemeztünk. A regionális környezeti koncentrációk számítása során a következő terjedési és sorsfolyamatokat különbözteti meg a SimpleBox modell:
-emisszió: közvetlen vagy közvetett kibocsátás
-degradáció: biotikus vagy abiotikus
-diffúzió: két környezeti elem között mindkét irányba zajlik
-szél okozta (advekciós) transzport: szigorúan egy irányba folyik
A modell szerint az anyag inputot folyamatosnak kell tekinteni (folyamatos diffúz emisszió). A regionális és a lokális modellszámítások esetében fontos a régió határán kialakuló koncentráció, vagyis a háttérkoncentráció. A lokális modellhez a háttérkoncentrációt a regionális modellszámítás eredménye adja. A regionális modellhez tartozó háttérkoncentráció egy hasonló, nagyobb méretű dobozmodell segítségével számolható ki. A kontinentális modell határain át nincs áramlás a feltételezés szerint.

Szerző által felhasznált források

EU-TGD:
Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances. Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1996
Technikai útmutató: Az újonnan bejelentett anyagok Kockázatfelméréséről szóló 93/67/EGK számú Bizottsági Irányelv, 2. fejezet: Környezeti kockázatfelmérés, Európai Bizottság Közös Kutató Központja (Joint Research Centre), 3. fejezet: Molekulaszerkezet – aktivitás közötti (kvantitatív) összefüggések
((Q)SAR felhasználása a kockázatbecslés során)