benzoesav

Benzoesav

Leírás szerzője: 
Sovány Márta
benzoesav

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Benzoesav
Benzoic acid, benzene carboxylic acid

Vegyületcsoport

Aromás karbonsav [10]

CAS szám

65-85-0 [8]

Molekulaképlet

C6H5COOH

Megjelenés

fehér, vagy csaknem fehér kristályos por, vagy színtelen kristályok [2]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Élelmiszeripar (E-210) [2]

Elsődleges hatás

A benzoesav és sói az esetlegesen az élelmiszerbe került penészgombák, élesztőgombák, és egyes baktériumok szaporodását akadályozzák meg. [1,7]

Mellékhatások

Tartósítószerekként adagolva mellékhatások jelenkezhetnek. Fennáll a gyanú, hogy lebomlásnál megterheli a májat. Érzékeny embereknél - különösen az aszpirin-allergiásoknál - allergiát (asztmát, csalánkiütést) okozhatnak. [3,7]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

122,12 g/mol [1]

Sűrűség

1,32 g/cm3 [1]

Olvadáspont

122,4 oC (395K) [1]

Forráspont

249 oC (522K) [1]

Gőznyomás

395 K-en 6 torr [4]

Vízoldhatóság

0,29 g/100ml (20oC) [6]

Stabilitás

 

Hidrolízis

 

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

0.0046-0.022 Pa.m3/mol (20oC) [5]

Kow

1,87 [5]

Koc  [l/kg]

 

pKa

4,21 [3]

BCF, biokoncentráció

 

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

 

Biodegradálhatóság és
metabolitok

 

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

MAK: IIb (nincs megállapítva, de az adatok rendelkezésre állnak). [6]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

 

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

a vizekre kis mértékben veszélyes 1. veszélyességi osztály [8]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

460 mg/l hal LC50 [8]
Benzoesav-nátriumsó: [9]
Hal: LC50, 96 h, >100 mg/l
Daphna magna: EC50, 48 h, >100 mg/l
(EC=Hatásos koncentráció)
Alga: IC50, 72 h, 10 mg/l

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Benzoesav-nátriumsó: [9]
LD50 (oral, patkány) 3140 mg/kg
LD50 (oral, egér) 1600 mg/kg
LD50 (dermal, patkány) subkutan 2000 mg/kg
LD50 (dermal, nyúl) subkutan 2000 mg/kg

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Expozíció:
Belégzés: Köhögés, torokfájás
Bõr Vörösség, égõ érzés, viszketés
Szem Vörösség, fájdalom.
Lenyelés Hasi fájdalom, hányinger, hányás

RÖVID IDEJÛ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI
Az anyag irritálja/izgatja a szemet, a bõrtés a légzõrendszert.
Az anyag nem allergiás kiütést okozhat a vele való érintkezés esetén. [6]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Fennáll a gyanú, hogy lebomlásnál megterheli a májat [3]

Endokrin rendszert károsító

 

Immunrendszert károsító

 

Szövetkárosító

 

Mutagén

Nincs jele mutagenitásnak [9]

Karcinogén

Nincs jele rákkeltő hatásnak [9]

Reprotoxikus, teratogén

750 mg/kg/ nap dózisnál szaporodási toxicitás nem figyelhető meg [9]

Akut toxicitási adatok (LD50)

 

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

 

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: