Hangyasav

Hangyasav

Kép forrása: 
http://commons.wikimedia.org
Leírás szerzője: 
Fodor Anna
Hangyasav

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Hangyasav

Methanoic acid

Vegyületcsoport

karbonsavak

CAS szám

64-18-6

Molekulaképlet

CH2O2

Szerkezeti képlet

 

Megjelenés

színtelen folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

A hangyasavat a gyapjúszínezésben, textíliák vízhatlan impregnálásánál, rongy ( textilnyersanyag) színének cink-formaldehid-szulfoxilátokkal végzett lehúzásában, a gyapjú optikai fehérítésében, textilnyomásban, cserzésben, a gumigyártás során a latex koagulására ( 0,25% hangyasav hozzáadásával), silótakarmány savanyítására, sörös- és boroshordók fertőtlenítésére használják. Acetil- cellulóz, nejlon, perlon és plexiüveg oldására is alkalmas. A korábbi időkben konzerválásnál is használták, de ez 1967 óta nincs engedélyezve. A hangyasavat a gyógyászatban is alkalmazzák, úgynevezett hangyaszeszként, reumás panaszok ellen. [2.]

Elsődleges hatás

Egyik legerősebb szerves sav, erősen maró és fertőtlenítő hatás

Fehérjekárosító, karcinogén, rákkeltő, kis mennyiségben lebomlik, nagyobb mennyiségben mérgező, maró hatású. [2.]

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

46,0254 g/mol [1.]

Sűrűség

1,22 g/ml [1.]

Olvadáspont

8.4°C, 282 K, 47 °F [1.]

Forráspont

101°C, 374 K, 214 °F [1.]

Gőznyomás

20°C-on 45 mbar [3.]

Vízoldhatóság

Vízzel elegyedik [1.]

Stabilitás

az anyag már szobahőmérsékleten is szénmonoxidra és vízre bomlik, erős oxidációs szerekkel és alkáliakkal heves reakció [3.]

 

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1.67e-07 atm*m3/mol [3.]

Kow

0,29 [4.]

Koc  [l/kg]

1 [5.]

pKa

3.744 [1.]

BCF, biokoncentráció

3,162 [5.]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Könnyen oxidálódik [11.]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Könnyen biodegradálható [10.]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Munkahellyel kapcsolatos határértékek: MAK: 9 mg/m3, 5 ml/m3 (5 ppm) [3.]

 

NIOSH

TWA(hosszú távú kitettség): 5 ppm

IDLH(egészséget közvetlenül veszélyeztető határérték): 30 ppm

[11.]

 

 

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

4-72 ppm az atmoszférában [7.]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Vízminőségi veszélyességi osztály

(Wassergefährdungsklassen)

 (WGK):1

Vízi élőhelyekre nem toxikus [8.]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50: 46 mg/l/96h (hal),

EC50: 34.2 mg/l/48h (Daphnia)

IC50: 26.9 mg/l/72 (Alga)

[9.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC :102g/ml [10.]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

15 g/ml [8.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Lenyelve égető fájdalmat okoz a szájban, torokban, gyomorban. Belélegezve vagy bőrrel érintkezve ártalmas lehet. Égési sérülést okoz. Nagy koncentrációban különösen roncsoló hatású a nyálkahártyák és a felső légutak, valamint a szem és a bőr szöveteire. Belélegezve a hörgők és

a gége gyulladása, görcse által, tüdőgyulladás és tüdőödéma léphet fel. Az anyaggal történő kölcsönhatás esetén a következő tünetek léphetnek fel: égető érzés, köhögés, zihálás, gégegyulladás, fejfájás, émelygés, hányás. Hosszabb vagy ismételt kölcsönhatás érzékeny személyeknél allergiás reakciókat válthat ki.

Krónikus hatás: Károsítja a vesét, májat, központi idegrendszert, vérképző szerveket, vért.

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

lassan bontható tovább, emiatt felhalmozódik a szervezetben [8.]

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

Igen [8.]

Nem [9.]

Mutagén

Igen, állatkísérletek bizonyítják [7.]

Karcinogén

Egereknél a tanulmány szerint nem karcinogén [7.]

Reprotoxikus, teratogén

Nem [9.]

Akut toxicitási adatok (LD50)

1100-1850 mg/kg patkányoknál [6.] [7.]

700-1100 mg/kg egereknél [7.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL: 0–5 mg/kg [9.]

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

Szerző által felhasznált források: