Naftalin

Naftalin

Leírás szerzője: 
Papp Bálint
Naftalin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Naftalin  (6) 

Naphthalene;  bicyclo[4.4.0]deca-1,3,5,7,9-pentene

Vegyületcsoport

kondenzált benzolvegyület  (6)

CAS szám

[91-20-3]  (6)

Molekulaképlet

C10H8 (6)

Szerkezeti képlet

 

Megjelenés

Fehér színű, kristályos(6)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

A naftalint az iparban különféle festékanyagok készítéséhez, a világítógáz karburálásához, a háztartásban pedig különösen a molyok kipusztításához használják.  (6)

Elsődleges hatás

Hosszútávon a naftalin súlyosan károsítja és rombolja a vörösvértesteket, előidézve a hemolitikus anémiát  (3)

Mellékhatások

Fokozza a rögképződést, mely súlyos szövődményekhez vezethet  (6) (3)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

128,17052 g/mol (4)

Sűrűség

1,14 g/cm³ (6)

Olvadáspont

80 °C (6)

Forráspont

218 °C

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

rossz: 32 mg/l, 20 °C (6)

Stabilitás

Szoba hőmérsékleten, zárt edényben stabil. Szabadlevegőn elszublimál. (4)

Hidrolízis

 

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4.4 Pa*m3/mol (25 C°) (4)

Kow

3.3 (4)

Koc  [l/kg] 

 

pKa

~40

BCF, biokoncentráció

 

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Az UV sugarakat abszorbeálja, Fotokémia úton elbomlik, tartózkodási ideje a légkörben: kb. 18 óra,
vízben: kb. 71 óra  (7) (4)

 

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Elbomlik, talajban és vízben élő mikroorganizmusok elbontják. (4)

 

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Magyarországon: talajban 0,03 mg/kg, felszín alatti vízben: 0,1 μg/liter. szennyezettségi határértéke felszín alatti vízben: 2 μg/liter, talajban össz-PAH értékként megadva: 1 mg/kg. (MOKKA)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

toxikus, halakra közepesen veszélyes (2) (4)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC=0.11mg/l ( Oncorhynchus mykiss) 48 h (PAN)

EC=15 mg/l (Daphina magna) 96 h (PAN)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC=364.1 µg/l (Anguilla anguilla) 8 h (PAN)

LOEC=10 mg/kg (Oncorhynchus mykiss) 1 h (PAN)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

hemolitikus anémiát okoz (4)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

  1. 1,2-dihydro-1,2-dihydroxynaphthalene
  2. 1,2-naphthoquinone (7) (8)

 

Endokrin rendszert károsító

igen (4)

Immunrendszert károsító

igen (4)

Szövetkárosító

nem (4)

Mutagén

-

Karcinogén

rákkeltő (4) (6)

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

490 mg/kg (2)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

- nincs adat