Fluoreszkáló vizibolha

Kép forrása
http://www.dpi.vic.gov.au/dpi/nrensr.nsf/childdocs/036B406DC207E173CA25747C000768B1?Open&Layout=DPI+Site~Printer+Friendly
Leírás szerzője
GK

Ezen a képen a vízibolha teszt speciális megoldása látható. A bal oldalon a kontroll (toxikus anyagot nem tartalmazó) tesztedényben kékesen fluoreszkálnak a vízibolhák az elfogyasztott fluoreszkáló cukortól.

A másik edénybe peszticidet tettek, ebben a vízibolhák nem élnek!

Ennek a tesztnek a végpontja nem a hagyományos tesztvégpont, vagyis a mozdulatlanság, hanem a fluoreszkálás, mely a vízibolha táplálkozásával, az elfogyasztott táplálékkal függ össze. A mozdulatlanná válás bizonytalan végpont, sokszor a mozdulatlanságból ismét mozgásba kezdenek a vízibolhák, emiatt a teszt hibája nagy. A fluoreszcens cukor elfogyasztása azt jelenti, hogy a vízibolha él és táplálkozik, a fluoreszcencia teljes hiánya a vízibolha elpusztulását jelenti. Az elfogyasztott féuoreszkáló cukomennyiségtől függő fluoreszcencia finomabb differenciálást is lehetővé tesz.