Voltametria toxikus fémek speciációjára

Leírás szerzője: 
Fenyvesi Éva

A voltametria ivóvíz, talajvíz, felszíni vizek, tengervíz és szennyvíz elektrokémiai szempontból aktív szervetlen ionjainak meghatározására alkalmas módszer. Gyakran használják a spektroszkópiai módszerek kiegészítőjeként. A spektroszkópiai módszerekkel ellentétben a voltammetria képes megkülönböztetni a fémionok különböző oxidációs állapotú változatait (speciáció) és a szabad és kötött fémionokat. Ez fontos információt szolgáltat a nehéz fémek biológiai hozzáférhetőségére és toxicitására vonatkozóan.

Szerző által felhasznált források: