Kistérségek Közép-Magyarország területén

Kistérségek Közép-Magyarország területén

Kép forrása: 
http://www.kozpontiregio.hu/0/kistersegek.jpg
Leírás szerzője: 
KÖRINFO
Kistérségek Közép-Magyarország területén

A térkép a kistérségek földrajzi elhelyezkedését mutatja Közép-Magyarország területén. A Kistérségek neveit és a színjelölést a térképen tüntettük fel. Budapest önmaga is egy Kistérség.

A kistérség földrajzilag összefüggő, elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló területi egység Magyarországon. Bár területének nagyságát tekintve a kistérség közel áll az egykori járáshoz, de nem tekinthető az utódjának, mivel nem a megye kihelyezett közigazgatási szerveinek illetékességi területét határozza meg.

A kistérségeket a települések megyén belüli csoportosításával alakítják ki. Így a kistérség a hozzá tartozó települések teljes területét magában foglalja, minden település csak egy bizonyos kistérséghez tartozhat, minden település része valamely kistérségnek és minden kistérséghez csak egy bizonyos megye települései tartoznak. 2008-ban Magyarországon 174 statisztikai kistérség van.

Az Országgyűlés 2007. szeptember 10-én fogadta el a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosítását. Ennek eredményeként − Budapest kivételével, ahol a Fővárosi Önkormányzat látja el e feladatokat − mind a 173 kistérségben létrejött a kistérség összes települését magába foglaló többcélú kistérségi társulás. Ezzel hosszabb távon egységesen szabályozható és támogatható rendszer alakult ki a települési önkormányzatok ösztönzött de önkéntes részvételével.

A sokszor 30−40 települést magába foglaló kistérségek azonban nehezen képesek hatékonyan elvégezni közszolgáltatási feladatokat. Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy – a kistérségi együttműködéseknél alacsonyabb szinten – néhány településre kiterjedő együttműködések jönnnek létre egy-egy közfeladat ellátására.