Ökológiai mezőgazdasági termelés

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS, jogi háttér és felhasználható segédanyagok

Szerző:
Hungária, Ökogarancia

A biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését a Tanács 834/2007/EK rendelete és annak végrehajtási utasítása, a Bizottság 889/2008/EK rendelete szabályozza. A  tápanyag utánpótlás módszereit, a felhasználható anyagokat a Tanács 834/2007/EK rendeletének 12. és 16. cikke, a 889/2008/EK rendelet 3. cikke és I. melléklete tartalmazza.

A Hungária Öko Garancia Kft. fenti rendeleteknek megfelelően állította össze az  "Ökológiai gazdálkodásban felhasználható szerek" adatbázisát, melyben az előírásoknak megfelelő termékeket regisztrálja, a gyártó kérésére.
A csatolt anyagban az ökológiai gazdálkodásban felhasználható trágyázószerekkel, talajjavító anya-
gokkal és növénykondicionálókkal szemben támasztott követelményeket foglaljuk össze és megadjuk a felhasználható szerek listáját.