Műegyetem

Kép forrása
Gruiz Katalin
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A Budapesti Műszaki Egyetem a legrégebbi környezetmérnök képzést nyújtó felsőfokú oktatási intézmény Magyarországon, 1975-től képez környezettudományokra szakosodott biomérnököket, akik a vegyészmérnöki, biomérnöki és ökomérnöki ismereteket ötvözik tudásukban. Az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia kutatócsoportjában Innovatív környezetvédelmi technológiákat, valamint a vegyi anyagok és a szennyezettség kimutatására, hatásának mérésére, a veszély és a kockázat megítélésére alkalmas  mérési és tesztelési módszereket fejlesztették ki az elmúlt években. 8 sikeres hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben az alábbi környezettudományi fejlesztések valósultak meg:  

1. In situ talajremediációs biotechnológia nehezen bontható szerves szennyezőanyagokkal szennyezett talajra (szabadföldi technológia-demonstrációk)

2. In situ kémiaival kombinált fitostabilizáció toxikus fémekkel szennyezett talajok és bányászati hulladékok remediálására (szabadföldi technológia-demonstrációk)

3. Hulladékok hasznosítása szennyezett talajok kockázatának csökkentésére (szabadföldi technológia-demonstrációk)

4. Talajremediációt megelőző felmérési és léptéknövelési rendszer kidolgozása,

5. Környezeti kockázatfelmérési eljárások monitoringrendszer megalapozásához,

6. GIS alapú kockázatfelmérési módszer diffúzan szennyezett vízgyűjtőterületre,

7. Remediációs célérték meghatározása vízgyűjtő szinten

8. Környezettoxikológiai módszerek fejlesztése (direkt kontakt tesztek taljara, üledékre, szilárd hulladékra bakteriális, növényi és talajlakó állati tesztorganizmusokkal, interaktív tesztek toxicitás, mutagenitás, reprotoxicitás mérésére

9. Korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése környezetmonitoringhoz, megelőzéshez,

10. Mikrokozmosz teszt-technikák talajvizsgálatokhoz, remediációs kísérletekhez, biodegradáción alapuló technológiák fejlesztéséhez

11. Környezeti technológiák verifikálására alkalmas komplex eljárás kifejlesztése,

12. Hatékony környezetmendzsment módszerek

13. Innovatív remediációs technológiák európai adatbázisának létrehozásában (EURODEMO) részvétel

14. Modern mérnöki eszköztár kockázatközpontú környezetmendzsmenthez: MOKKA web-felület és tudásbázis létrehozása

15. Könyvek, lexikon, több száz magyar és angol publikáció megírása, konferenciák és workshopok szervezése.

A kutatócsoportban a kutatási eredmények közvetlenül hasznosulnak az oktatásban, Ph.D. hallgatók, diplomázó és szakdolgozó hallgatók, tudományos diákköri munkát végző hallgatókon és futó tantárgyak curriculumába illesztésükön keresztül. A tapasztalat azt mutatja, hogy a modern környezettudományokon nevelkedett hallgatók a gyakorlati életbe is új szemléletet visznek és terjesztenek. Az új tudás terjesztését más módszerekkel és az egyetemihez képest közérthetőbb szinten is gyakoroljuk, tanácsadás, a MOKKA és a KÖRINFO weblapok és adatbázisok formájában.