Triad logo

Szennyezett területek in-situ felmérése

Szerző:
Vaszita Emese

A környezetvédelmi analitikai módszerek fejlődése és a szennyezett területek kockázatcsökkentése terén szerzett ismeretek és tapasztalatok új megközelítést kívánnak a szennyezett területek felmérése, remediációja és bezárásával kapcsolatos döntéshozatalban. Ezt a megközelítést az amerikai EPA (Amerikai környezetvédelmi Hivatal) foglalta össze és TRIAD módszerként ismertette.

A TRIAD új paradigmát vezetett be a szennyezett területek in situ felmérése során felmerült bizonytalanságok kezelésére, a helyszíni döntéshozatalt támogató mintavételi terv elkészítésében és kivitelezésében.

Az in situ felmérés helyszíni döntéseit támogató TRIAD fő alkotórészei:

1. Szisztematikus terv (A döntéshozatal kulcspontjainak és folyamatának megtervezése)

2. Dinamikus munkastratégiák

3. Gyors, helyszíni mérési technikák

1. A szisztematikus tervezés megteremti az adott területre tervezett tevékenységek alapjait. A szisztematikus tervezés egy iteratív folyamat, mely során elkészül a döntéshozatal kulcspontjainak és folyamatainak terve, a terület kockázati modellje és a döntés bizonytalanságának felmérése a kockázati modell figyelembevételével.

2. A dinamikus munkastratégiák képezik a TRIAD második fő alkotórészét. A dinamikus munkastratégiák olyan stratégiák, melyek rugalmasan változtathatóak és adaptálhatóak a területen folyamatban lévő felmérési adatok függvényében, akár előre nem látható körülmények felmerülése esetén is. A TRIAD alkotórészeként a dinamikus munkastratégiák integrálhatók szinte minden esetben a szennyezett terület jellemzésére és remediációjára tervezett felmérési és monitoring tevékenységekbe. A TRIAD dinamikus stratégiái alkalmazhatóak például a teljes projekt stratégiára, a terület felmérése keretében tervezett mintavétel és analízis programra, a remediáció tervének elkészítésében, rövid- és hosszú távú monitoring tervre, területbezárási terv és minőségellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek során. A területre vonatkozó folyamatosan bővülő információkkal tisztázódnak körülmények, feloldódnak egyes bizonytalanságok és az információk segítséget nyújtanak a következő lépést érintő döntésekben.

3. A Triad harmadik fő alkotóeleme a gyors helyszíni mérési rendszerek (real-time measurement technologies system). A Triád kontextusában a gyors, azonnali helyszíni mérési rendszerek olyan analitikai vagy mérési technikákat jelentenek, melyek képesek a terepen végzett munkálatokat (területfelmérés vagy remediáció) előremozdítani és lehetőséget teremteni gyors helyszíni döntésekre. A gyors helyszíni mérési módszerekkel kapott eredmények befolyásolják az adatgyűjtést és a terepi mérések menetét. A TRIAD keretében a gyors mérési technológiák rendszerét az alábbi három szempont szerint osztályozzuk: mintavételezéssel kapcsolatos, analitikai vagy más mérési technológiákkal kapcsolatos és adatok elemzésével/döntéstámogatással kapcsolatos rendszerek. Például a mintavételezési technológiákhoz tartozik a direct push technológia, melyhez mintavevő szondák, szenzorok kapcsolhatók felszín alatti információszerzéshez. A GPS (Global Positioning System) segítségével gyorsan meghatározható a mintavétel helye a terepen. A gyors analitikai módszerekhez sorolható a hordozható XRF (röntgen fluoreszcensz) készülék, a hordozható gázkromatográf és tömegspektrográf (GC-MS) készülékek és technikák. Az adatok elemzésére és a helyszíni döntéshozatalt támogató rendszerek között meg kell említeni például az adatbázisokat, a térinformatikai rendszereket (GIS) és az adat- vizualizálási rendszereket.

A TRIAD alkalmazásával lényegesen csökken a szennyezett terület jellemzése és remediációja kapcsán végzett felmérési és monitoring munkák ideje és költsége a tradicionális megközelítéshez képes.