Károly táró meddőhányója Gyöngyösorosziban

Kép forrása
BME ABÉT
Leírás szerzője
Vaszita Emese

A Károly táró bányameddőhányó, a Toka patak északi vízgyűjtőjében, a Gyöngyösoroszi bánya Altárói bejáratától északra a Toka patak partján található pontszerű szennyezőforrás. Felülete csapadék általi eróziónak kitett. A meddőanyagban kimutatott szennyezőanyagok a következők: As, Cd, Zn, Cu, Pb, Zn. A Cd és Zn főleg oldott/ionos formában szennyezi a talajt és a felszíni vizet, az Pb és As azonban többnyire a szilárd fázishoz (talaj és üledék) kötötten található. A meddőkőzet mállása és esővíz általi kilúgzása biológiai kioldással párosul. A szulfidércekben levő pirit kémiai oxidációjával létrejött elemi kénből, mint redukált szubsztrátból a kénsavbaktériumok képesek energiát nyerni, miközben a kenet kénsavvá oxidálják. Az így létrejött savas környezetben a fémmel telített lefolyó vizek szennyezik a környező talajt és felszíni vizet.