Metamorf (átalakult) kőzetek

Szerző:
Vaszita Emese

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

A metamorfózis a kőzet kőzetszövetének és ásványos összetételének megváltozását jelenti nagy nyomás és/vagy hőmérséklet-növekedés hatására, szilárd halmazállapotban, a kémiai összetétel változása nélkül. Kiindulási anyaguk lehet magmás-, üledékes- vagy korábban már metamorfizált kőzet.

A metamorf kőzetek rendszerezése és elnevezése során az ásványos összetétel, a makroszkóposan látható szerkezet, a kémiai összetétel és az eredeti kőzet jellege a legfontosabb jellemvonások.

A metamorfitok ásványos összetétele alapvetően függ a kiindulási kőzet ásványos-, illetve kémiai összetételétől, melyek alapján a metamorfózis szempontjából a metamorf kőzetek hat csoportba sorolhatók be: ultramafikus, mafikus, pelites (agyagos), karbonátos, kvarc- és kvarc-földpát kőzetek.

A metamorf kőzetek neve egy alapnévből és előtagok sorozatából áll. Az alapnév lehet az ásványos összetételből képzett (például amfibolit, kvarcit), vagy a szerkezetből adódó (például gneisz, ld. gneiszes szerkezet, agyagpala ld palás szerkezet). Az előtag utalhat jellegzetes szerkezetre (például gyűrt gneisz) vagy pontosítja az ásványos összetételt (például epidot-tartalmú gránátamfibolit).

Azoknál a kőzeteknél, melyeknél az eredeti kőzet szöveti bélyegei és/vagy ásványai még felismerhetők meta- előtagot illesztenek (például metaandezit, metabazalt). Az orto- vagy para- előtag akkor használatos, ha egyértelművé akarják tenni a metamorf kőzet üledékes (para-) vagy magmás (orto-) eredetét (például ortogneisz, paragneisz).

A metamorf kőzetek besorolásának és elnevezésének alapja lehet alkotórészeik (ásványok, aggregátumok, rétegek-sávok stb.) jellemző elrendeződése is (szerkezet alapú elnevezés). Ezt akkor alkalmazzák, ha a kőzet szerkezete alapján egyértelműen besorolható az adott kőzetcsoportba; ilyen kőzetnevek például a gneisz, agyagpala, szaruszirt, kataklazit stb.

Speciális elnevezést akkor kap a metamorf kőzet, ha az ásványos összetétele és a kőzetszövete alapján egyértelműen besorolható az adott kőzettípusba; ilyenek kőzetnevek például zöldpala, granulit, szkarn stb.

Ha egy metamorf kőzet térfogatának több, mint 75%-át egyetlen ásvány alkotja, akkor az elnevezését az ásványnévből kell képezni úgy, hogy ahhoz az "-it" utótagot kell hozzáilleszteni (például szerpentinit).

A metamorf kőzeteket tipikus ásványtársulások jellemzik, a kőzet eredetének, valamint a metamorfózis fokozatának függvényében.

A metamorfózis fokozatai és az adott fokozatra jellemző metamorf kőzetek és ásványok:

  • Nagyon kisfokú metamorfózis (agyagpala, metabazalt). Jellegzetes ásványai: agyagásványok, laumontit (zeolit), prehnit (zeolit).
  • Kisfokú metamorfózis (szerpentinit, kloritpala, szericitpala). Jellegzetes ásványai: szericit, pirofillit, klorit
  • Közepes fokú metamorfózis (csillámpala, márvány). Jellegzetes ásványai: csillám, kvarc, plagioklász, gránát, andaluzit
  • Nagyfokú metamorfózis (eklogit, gneisz). Jellegzetes ásványai: kvarc, muszkovit, biotit, plagioklász, káliföldpát, sillimanit, sztaurolit

Az alábbi táblázat összefoglalja az agyagos, bazaltos és mészkő, illetve homokkő eredetű metamorf kőzeteket és jellegzetes ásványaikat.

Eredeti kőzet

Agyagos kőzetek

Bazaltos kőzetek

Mészkő és homokkő

Metamorfózis után

Metamorf kőzetek

Jellegzetes ásványai

Metamorf kőzetek

Jellegzetes ásványai

Metamorf kőzetek

Jellegzetes ásványai

Nagyon kisfokú metamorfózis

agyagpala

agyagásványok, laumontit, prehnit (zeolitok)

 

 

 

 

Kisfokú metamorfózis

fillit, kloritpala, szericitpala

szericit, pirofillit, klorit

zöldpala

klorit, epidot, kalcit, plagioklász

 

 

Közepes fokú metamorfózis

csillámpala, márvány

csillám, kvarc, plagioklász, gránát, andaluzit

amfibolit

amfibol

márvány kvarcit

kalcit kvarc

Nagyfokú metamorfózis

gneisz

kvarc, muszkovit, biotit, plagioklász, káliföldpát, sillimanit, sztaurolit

granulit, eklogit

piroxén, gránátok, (plagioklász)

 

 

Forrás

http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/
http://petrology.geology.elte.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki