Hexaklórbenzol

Kép forrása: 
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+1724
Leírás szerzője: 
Lambert Anna

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Hexaklórbenzol

perchlorobenzene

Vegyületcsoport

Peszticid, fungicid

CAS szám

118-74-1

Molekulaképlet

C6Cl6

Megjelenés

Színtelen kristályos anyag

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Peszticid, szintetikus gumi nyersanyag, fa konzerválószer. Alkalmazását 1965-ben betiltották az Egyesült Államokban (EPA a), az Európai Unióban a Stockholmi egyezmény tiltja a gyártását és felhasználását (KOCKAZATOS.HU). Jelenleg különböző klórozott oldószerek és peszticidek melléktermékeként keletkezik (EPA a).

Elsődleges hatás

Alkalmazása növényvédelemben gombaölőszerként, vetőmagkezelésre, gabonafélék védelmére és csávázószerként (EXTOXNET).

Mellékhatások

Hatása az emberre: karcinogén (B2 csoport) (EPA a); hosszantartó vagy ismételt expozíció során hatással lehet a májra és az idegrendszerre, valamint bőrszöveti károsodást, fényérzékenységet, pajzsmirigy károsodást okozhat (KOCKAZATOS.HU).

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

284,8 g/mol (OMFI)

Sűrűség

1,21 g/cm3 (OMFI)

Olvadáspont

231 oC (OMFI)

Forráspont

323-326 oC (OMFI)

Gőznyomás

0,001 Pa (20 oC-on) (OMFI)

Vízoldhatóság

0,005 mg/L (EXTOXNET), 0,0047 mg/L (PPDB)

Stabilitás

Nagyon tartós, savakkal és bázisokkal szemben is (TOXNET).

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,03 x 1001 Pa m3/mol (25 oC-on), 3,61 x 10-02 –(20 oC-on) (PPDB).

Kow

Log Kow= 6,18 (EPA a)

Koc  [l/kg]

50 000 (PPDB)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

35 000 (PPDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

UV hatására (λ> 290 nm) széndioxidot, hidrogén-kloridot, és klór gázt termel. Fotodegradációja extrém lassú, bomlásterméket nem azonosítottak. Nem hidrolizál a környezetben (TOXNET)

 

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Lassan biodegradálódik, aerob és anaerob féléletideje vízben 2,6 és 10 év között mozog. Redukciója pentaklórbenzollá, és alacsonyabb számú klórozott benzollá anaerob körülmények között lehetséges (TOXNET).

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Az amerikai EPA szabályozása szerint ivóvízben zéró koncentráció a hexaklórbenzolra célul kitűzött szennyezettségi szint. A megengedett legnagyobb szennyezőanyag koncentráció - a WHO irányértékével egyezően (WHO) - 0,001 mg/L (EPA b). A magyar szabályozás a szennyezettségi határértéket felszín alatti vízre 0,05 mg/l értékben, földtani közegre pedig az összes halogénezett aromás szénhidrogénre 1 mg/ kg értékben szabja meg (6/2009. (IV. 14.)).

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

A hexaklórbenzol nagy mennyiségben, de elszórtan van jelen a környezeti levegőben, ezért általában alacsony koncentráció (0,04 – 0,6 ng/m3) jellemzi.  Európában és Észak-Amerikában az édesvizekben általában 1 ng/L alatt van a koncentrációja. Kanadában ivóvízben is kimutatták, 0,1 ng/L koncentrációban  (KOCKAZATOS.HU).

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

A HCB nagyon mérgező a vízi élőlényekre nézve, vízbe

 kerülése hosszú távon károsíthatja a vízi környezetet

(KOCKAZATOS.HU). A halfajokra enyhén mérgező.

Jelentős bioakkumulációs potenciálja van

(EXTOXNET).

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50Oncorhynchus mykiss (96 óra): 0,03mg/L;

 EC50Scenedesmus abundans (72 óra): 0,01 mg/L

(PPDB).

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LD50Colinus virginianuS:575 mg/kg; LC50 Eisenia

 Foetida (14 nap): 1000 mg/kg (PPDB); LD50 tőkésréce:

1450 mg/kg (EXTOXNET).

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Karcinogén, teratogén, idegrendszer károsító, lehetséges rákkeltő, hosszantartó vagy ismételt expozíció során hatással lehet a májra, valamint bőrszöveti károsodást, fényérzékenységet, pajzsmirigy károsodást okozhat. Lehetséges, hogy toxikus hatású az emberi reprodukcióra (KOCKAZATOS.HU).

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Ha orális úton kerül a szervezetbe, a máj feldolgozza, és a vizelettel kiürül, vagy az epe segítségével a bélben kiválasztódik. Nyirokrendszeren keresztüli felvétel során a testzsírban lerakódhat (EXTOXNET).

Endokrin rendszert károsító

Gyanús (PPDB)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem (PPDB)

Karcinogén

Igen (PPDB)

Reprotoxikus, teratogén

Gyanús (PPDB)

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 patkány > 10000 mg/kg.

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

A DDT és a hexaklórciklohexán mellett az emberi szervezetből és az anyatejből leggyakrabban kimutatható növényvédőszer (KOCKAZATOS.HU).

- nincs adat

 

Szerző által felhasznált források: 

Általános adatbázisok:

EPA (a) -  http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/hexa-ben.html (Technology Transfer Network Air Toxics Web Site)

TOXNET - http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+1724 (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)

EPA (b) - http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#1 (Technology Transfer Network Air Toxics Web Site: Drinking Water Contaminants)

 

Peszticides adatbázisok:

EXTOXNET - http://extoxnet.orst.edu/pips/hexachlo.htm (The EXtension TOXicology NETwork)

PPDB - http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/380.htm (Pesticide Propertise DataBase)

 

Honlap:

KOCKAZATOS.HU - [http://kockazatos.hu/anyag/hexakl%C3%B3rbenzol]

OMFI, Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet - http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF08/icsc0895_HUN.PDF

 

Listák, rendeletek:

WHO: Hexachlorobenzene in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality - http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/hexachlorobenzene.pdf

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről