Fluazinam

Fluazinam

Leírás szerzője: 
Vásárhelyi Viktor
Fluazinam

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név

IUPAC név

fluazinam

3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine [1]

Vegyületcsoport

fenil-piridinamin [2]

CAS szám

79622-59-6 [1]

Molekulaképlet

C13H4Cl2F6N4O4 [1]

Megjelenés

Halványsárga, kristályos anyag [1]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,

felhasználási terület

Széles spektrumú fungicid. Felhasználják burgonya fitoftóra, alternáriás foltosság, szőlő peronoszpóra és szürkepenész, valamint hagyma peronoszpóra fertőzések elleni védekezésre. [3]

Elsődleges hatás

Több ponton ható szer. Gátolja a spóraképződést és a spóracsírázst, valamint a gomba növekedését. Lipofil gyenge sav, mely feltehetően gátolja a mitokondriumban az ATP termelést.[1] [3] [4]

Mellékhatások

Embernél bőr irritációt, dermatitiszt és asztmás megbetegedést okozhat. [5]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

465,091679 g/mol [1]

Sűrűség

1,259 g/ml (25°C-on) [1]

Olvadáspont

115−117 °C [1]

Forráspont

 

Gőznyomás

5,6X10-5 mmHg (25°C-on) [1]

Vízoldhatóság

1,35X10-1 mg/l (20°C-on) [1]

Stabilitás

Savaknak, lúgoknak és hőnek ellenáll. UV fényben 2 órán keresztül stabil.[1][6]

Hidrolízis

DT50(pH7)= 42 nap, DT50(pH9)=6 nap, pH5-ön stabil. [6]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

 2,5X10-4 atm3m/mol [1]

log Kow

4,1 [1]

Koc  [l/kg] 

1705-2316 [1]

pKa

7,34 (20°C-on) [1]

BCF, biokoncentráció

348−1850 [1]

Viselkedése a környezetben 

Abiotikus degradálhatóság

és metabolitok

A féléletideje (felezési ideje) 240 nap 5X105 db/ cm3 hidroxil gyök tartalmú levegőn. DT50(pH7)= 42 nap, DT50(pH9)=6 nap, pH5-ön stabil. A legfőbb hidrolízis termék az 5-chloro-6-(3-chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidino)nicotinic sav.

Vízben történő direkt fotolízisének méréséből a molekula féléletideje (felezési ideje) 2,5 nap. Talajban a molekulák fele 22 nap alatt bomlik el fotolízis következtében, a sötétben tartott kontroll 69 nap alatt bomlik el.[5]

Biodegradálhatóság és 

metabolitok

Aerob: A féléletidő talajban 30 nap, vizes közegben 8 óra.

Anaerob: A féléletidő talajban 4,5 nap, vizes közegben 8 óra. [5]

Környezetminőségi kritériumok

Határértékek

 

ADI   0,01 mg/Kg testtömeg/nap (ADI= Acceptable Daily Intake) [7]

ARfD  0,07 mg/Kg testtömeg/nap (ARfD= Acute Reference Dose) [7]

AOEL  0,004 mg/Kg testtömeg/nap (AOEL=  Acceptable Operator Exposure Level) [7]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

BCF: Halfilé: 348, Teljes hal: 1220 [5]



ÖKOszisztémára gyakorolt hatás

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Vízi szervezetekre nézve erősen toxikus.[2]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Halakra: LC50 = 0,036–0,11 ppm [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOAEC/LOAEC = 0,0053–0,00069 ppm ill. 0,010–0,014 ppm [2]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Madarakra nézve gyakorlatilag veszélytelen. Krónikus toxicitási adatok alapján, fejlődési lemaradást idézhet elő fiatal állatoknál.[2]

Kis emlősállatokra nézve gyakorlatilag veszélytelen. Krónikus toxicitása a reprodukciós képesség romlását idézheti elő.[2]

Méhekre nézve gyakorlatilag nem toxikus. [2]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Patkány LD50 = 4300 mg/kg [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Patkány esetén LOAEC = 500 ppm [2]

NOAEC = 100 ppm [2]

emberre gyakorolt hatás 

Általános káros hatások

Rendszeresen érintkezve a bőrrel irritáló, gyulladáskeltő. [1]

 

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Nincs humán adat. Patkányban az elsődleges metabolitjai az AMPA /(4-chloro-N2-[3-chloro-5- (trifluoromethyl)-2-pyridyl]-3-nitro-5-(trifluoromethyl)-1,2-benzenediamine)/, DAPA /(3-chloro-2-(2,6-diamino-3-chloro-alpha,alpha,alpha- trifluoromethyl) pyridine) és ezek néhány konjugáltja illetve hidrolízis terméke, melyek kimutathatók vizeletből, székletből és epeváladékból. Teljes mértékben metabolizálódik, a nőstény és a hím egyedekben a metabolizmusban nem találtak különbséget.[2]

Endokrin rendszert károsító

Nem tisztázott.

Immunrendszert károsító

Nem tisztázott.

Szövetkárosító

Rendszeresen érintkezve a bőrrel irritáló, gyulladáskeltő. Porát belélegezve asztmás megbetegedést okozhat. [1]

Mutagén

Nincs adat.

Karcinogén

Potenciálisan karcinogén hatású lehet.[5]

Reprotoxikus, teratogén

Nem tisztázott.

Akut toxicitási adatok (LD50)

Nincs adat.

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

AOEL=0,004 mg kg-1testtömeg nap-1[2]

EGYÉBJELLEMZŐK