Flumioxazin

Flumioxazin

Kép forrása: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Flumioxazin#mediaviewer/Datei:Flumioxazine_Structural_Formulae_V.1.svg
Leírás szerzője: 
GK
Flumioxazin

Flumioxazin, teljes nevén: N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)ciklohex-1-én-1,2-dikarboxamide.

A flumioxazin erősen növénytoxikus, de a nem-cél állatokra és emberre nem toxikus, nem karcinogén. Valószínűsíthető, hogy reprotoxikus (károsítja a magzatot), bár ezzel kapcsolatban ellentmondásos eredményeket lehet találni a szakirodalomban. A patkánykísérletek alátámasztják reprotoxikusságát,  ellenben nyúlon és kutyán végzett kísérletek nem.

Az USA-ban toxikusságát a legenyhébb kategóriával (toxicitási kategória III) jellemzik, Európában a Vegyi anyagok osztályozása és címkézése rendelet alapján reprotoxikus (kategória 1B) és toxikus az ökoszisztémára (Vízi akut 1 és Vízi krónikus 1 kategóriákba sorolva, keverékben M=1000 faktort javasolva).

Jelenleg (2014-ben) az EU-ban felmerült, hogy a repotoxikus osztályozás nincs kellően alátámasztva adatokkal,  ezért a flumioxazint ki kéne venni ebből a veszélyességi osztályból (deklasszálni), de erről az ECHA (European Chemicals Agency), a vegyi anyagok osztályozásáért felelős REACH ügynökség és szakértői még nem döntöttek.

A flumioxazin PLEDGE márkanéven három éve ismert Magyarországon, mint kukorica alapgyomirtószer. Széles a magról-kelő kétszikű gyomspektruma van, azonban a napraforgó árvakelésre szántóföldi körülmények között nincs hatással.

Az flumioxazin gyomirtóhatásának kifejtéséhez viszonylag kevés csapadék szükséges. Ez a hatóanyag nagyon kedvező tulajdonsága, amit az utóbbi két évben számos helyen a gyakorlatban is bizonyított. Hatása már 10-15 mm csapadék mellett is jó, de ideálisnak nem mondható körülmények között, a kezelést követő két héten belül hulló 5-7 mm csapadék esetén is tapasztaltak elfogadható gyomirtóhatást olyan veszélyes gyomnövények ellen is, mint a selyemmályva és a csattanó maszlag.

Szerző által felhasznált források: 

Flumioxazin Fact Sheet, US-EPA: http://www.epa.gov/opp00001/chem_search/reg_actions/registration/fs_PC-1...

Flumioxazine: Proposal for Harmonised Classification and Labelling, CLH Report:  http://echa.europa.eu/documents/10162/bd557890-c056-41ce-bdeb-11411897fd91