Trifumizol

Trifumizol

Kép forrása: 
http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC34923
Leírás szerzője: 
GK
Trifumizol

A trifumizolt szólő /node/add/kep/1635?destination=keptar%2F1635és gyümölcsök gombavédelmére alkalmazzák, legismertebb termék a Terraguard.

Európában 2014-ben került sor harmonizált osztályozására és címkézésére. A beadott CLH dossziét csatoltuk.

Osztályozási, címkézési javaslat:

  • Akut humán toxicitás: kategória 4, H302
  • Bőrszenzitizáló hatás: kategória 1, H317
  • Szervspecifikus toxicitás, ismételt dózis esetén: kategria 2, H373
  • Reprotoxicitás. kategória 1B, H360D
  • Akut toxicitás a vízi ökoszisztémára: kategória 1, H400
  • Krónikus toxicitás a vízi ökoszisztémára: kategória 1,  H410.

Alapínformáció:

Név: Triflumizole; terméknév:  Terraguard

Upac név: 1-[1-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino]- 2-propoxyethyl]-1H-imidazole

CAS szám: 68694-11-199387-89-0 (Incorrect CAS number used in some lists)

U.S. EPA PC kód: 128879

CA DPR Chem Code: 2260

Moleculatömeg: 345.7

Típus: fungicid = gombaölő szer

Vegyület típus: azol