Benfluralin

Benfluralin

Kép forrása: 
TOXNET
Leírás szerzője: 
BME-ABÉT
Benfluralin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Benfluralin
N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

Vegyületcsoport

Növényvédőszer, herbicid

CAS szám

1861-40-1

Molekulaképlet

C13H16F3N3O4

Megjelenés

Színtelen vagy sárgás kristályok (PPDB)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Herbicid, gyomirtószer

Elsődleges hatás

Mikrotubulusok struktúra kialakulásának gátlója. (PPDB)

Mellékhatások

Szenzitizáló (PPDB)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

335,28 g/mol (PPDB)

Sűrűség

1,42 g/ml (PPDB)

Olvadáspont

66,4 oC (PPDB)

Forráspont

Forrás előtt lebomlik (PPDB).

Gőznyomás

1,73 mPa (25 oC) (PPDB)

Vízoldhatóság

0,065 mg/L (PPDB); 0,1 mg/L (TOXNET; BCPEPM)

Stabilitás

-

Hidrolízis

pH 4–9 között hidrolízisnek ellenáll, stabil (PPDB).

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

9,1 Pa m3 mol-1 (PPDB)

Kow

logP = 5,19 (PPDB) logP = 5,29 (TOXNET)

Koc  [l/kg]

10777 (PPDB)

pKa

-0,59, nagyon erős sav ˙(25oC) (PPDB)

BCF, biokoncentráció

1572 (hal) (PPDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Nem hidrolizál, nagyon perzisztens (PPDB).
Fotolízise vízben gyors DT50 = 0,1 nap (PPDB)
DT50 hidrolízis = 30 nap (PAN).

Biodegradálhatóság és
metabolitok

DT50 talajban = 38,2–53 nap (PPDB)
Féléletidő talajban: 22–79 nap (EPA)
DT50 vízben = 17–33 nap (EU PESTICIDES DATABASE)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

Magyarország, felszín alatti vizek - összes növényvédőszer szennyezettségi határérték: 0,5 µg/l (B) (219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet; 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Nincs mért adat (ICPDR; JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben halakra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (hal, 96 h Lepomis macrochirus) = 0,065 mg/l (PAN)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (alga, 96 h Selenastrum capricornutum) = 0,010 mg/l (PAN)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Csökkenti a vörösvérsejtszámot és a hemoglobin koncentrációt (EU PESTICIDES DATABASE)
Gyengén irritáló hatású (EXTOXNET).

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Gyanús (PAN)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem (EU PESTICIDES DATABASE)

Karcinogén

Lehetséges (EXTOXNET; CCRIS; PAN; PPDB)

Reprotoxikus, teratogén

Gyanús (PAN)

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 > 5000 mg/kg (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL (Colinus virginianus, virginiai fogasfürj): 8,6 mg/kg/nap (EU PESTICIDES DATABASE)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Elsőbbségi veszélyes anyagként nem szerepel a vízpolitika területén (L331/4, 2001)

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: 

Általános adatbázisok:

EPA http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemical_fs.htm (Topical & Chemical Fact Sheets, US EPA)

EXTOXNET http://www.extoxnet.orst.edu/ (The Extension Toxicology Network, )

ICPDR http://www.icpdr.org/ (International Commission for the Protection of the Danube River, Danube Surveys Database)

TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)

CCRIS Chemical Carcinogenesis Research Information System http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS

 

Peszticides adatbázisok:

BCPEPM (British Crop Production Council, The e-Pesticide Manual) OMIKK

PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence) http://www.pesticideinfo.org/

EU PESTICIDES DATABASE – Active Substances (Directive 91/414/EEC) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubsta..., http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/PRAPER_Conclusion/praper_concl_s...

PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project) http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

 

Folyóiratcikkek, jelentések, könyvrészletek, online szakmai oldalak:

JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org

List of priority subtances in the field of water policy (2001) Official Journal of the European Communities, L331/4 15.12.2001

 

Határérték listák, rendeletek

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

Csatolt pdf forrása: http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_07e4/0901b803807e...