Benzin

Kép forrása
SGE
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

Kőolajok és/vagy mesterséges szénhidrogén elegyek atmoszférikus lepárlásakor illetőleg kőolajtermékek hőbontásakor vagy katalitikus átalakitásakor nyert olyan cseppfolyós termék, amely 30-210oC közötti forráspontú szénhidrogénekből áll. Bizonyos adalékokat - régebben szerves ólomvegyületet, ólomtetraetilt, manapság pl. metil-tercier-butil-étert (MTBE) kevernek hozzá. Gépjárművek üzemanyagaként használják. Az üzemanyag-töltő állomásokon kiömlő benzin a talajt beszennyezi. Kisebb forráspontú komponensei hamar elpárolognak, a nagyobb forráspontú komponensek tartós talajszennyeződést okoznak, mely hosszabb-rövidebb idő alatt lecsökken a talajmikroflóra biodegradáló tevékenysége következtében.

Szerző által felhasznált források

Olajipari értelmező szótár

SGE kromatogramok (www.sge.com)