Kotinin

Kotinin

Kép forrása: 
TOXNET
Leírás szerzője: 
BME-ABÉT
Kotinin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Kotinin
(S)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinon

Vegyületcsoport

Nikotin metabolitja az emberben, vizeletben megtalálható (HSDB)

CAS szám

486-56-6

Molekulaképlet

C10 H12 N2 O

Megjelenés

-

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

-

Elsődleges hatás

-

Mellékhatások

Nem releváns

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

-

Sűrűség

-

Olvadáspont

-

Forráspont

-

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

48 g/L, számított, (WSKOW)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kow

logKow = 0,34, számított ˙(KOWWIN)

Koc  [l/kg] 

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

  1. Talajban t1/2= 2 nap (IUPAC)
  2. A nikotin biodegradáció termékei: oxynicotine, 3-pyridylmethyl ketone, 2,3'-dipyridyl, N-methylmyosmine (HSDB)
  3. Első metabolitig t1/2= nap, végső lebontás: t1/2= hetek-hónapok, BIOWIN
  4. Eleveniszapos szennyvíztisztítóban történő bontásakor kotinin metabolitot találták (HSDB)

 

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Lebontás:
Nikotin bomlásterméke a kotinin, trans-3’-hydroxykotinin, nikotin-l'-N-oxid, kotinin- 1 -N-oxid, 1-N-metilnikotinium ion, transz-3'-hidroxikotinin (HSDB)

Távozás:
Vizeletben: kotinin és nikotin 1-N-oxid fordul elő túlnyomórészt (INCHEM)

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

A lépben a T-sejtek érési folyamatait és szaporodását is gátolja a vérben magas nikotin és kotinin szint patkányokon végzett kísérletekben (Kalra et al 2004)

Szövetkárosító

Érfalakat károsítja (Carty et al 1997)

Mutagén

  1. Ames negatív (GENETOX)
  2. Nem a nikotin maga, hanem a metabolitja, a kotinin mutagén bakteriális tesztekben (Yim et al 1995)

Karcinogén

Maga a nikotin nem, de a metabolitja a kotinin és oxidált formája gyanús (INCHEM)

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

Egérre vonatkozó adatok:
LD50 = 930 mg/kg (testüregbe adva)
LD50 = 1604 mg/kg (orálisan) (ChemIDplus Lite)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: 

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM Version 4.00 (January, 2009) [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System
[http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS]

ChemIDplus Lite, Chemical Identification/Dictionary [http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/]

GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]

HSBD Hazardous Substances Data Bank[ http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

INCHEM [http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/nicotine.htm]

KOWWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM Version 4.00 (January, 2009) [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

PAN Pesticide Database [www.pesticideinfo.org]

Pesticide Properties Database, University of Hertfordshire, 2008

WSKOW Water Solubility program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM Version 4.00 (January, 2009) [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]