Kockázatcsökkentési technológiák

Kép forrása
Akusztika Mérnöki Iroda Kft.
Leírás szerzője
Akusztika Mérnöki Iroda Kft.

Környezeti zaj- és rezgésvédelem

Környezeti zaj- és rezgéscsökkentési technológiák területén számos módszer létezik. A zaj- és rezgéscsökkentéskor figyelembe kell venni a zajcsökkentés célját, a rezgés- és zajforrás jellemzőit, a telepítési, a terjedési útvonal és védendő környezeteket. A zajcsökkentés során az alkalmazott technológiák részletesen megtalálhatóak az E-tanfolyam alatt.

Munkavédelmi zaj- és rezgésvédelem

A zaj csökkentése érdekében a munkavállaló és a munkakörnyezete, illetőleg a munkavégzéshez használt berendezések, eszközök és tevékenység sajátosságai eredményezik a zajterhelést. A tevékenység jellemzői alapján, zaj-és rezgésforrások – mint a tevékenységhez használt berendezések, eszközök – figyelembe vételével hozhatunk javaslatot a zajcsökkentésre, választhatjuk ki a megfelelő zajcsökkentési beavatkozást. Kockázatértékelés és beavatkozás során kiemelten figyelembe veendőek az alábbiak: – zajterhelés szintje, jellege, időtartama, impulzív jellege

–zaj expozíciós határértékek, beavatkozási határértékek

–sérülékeny kockázati csoportok –ototoxikus anyagok, rezgés kölcsönhatásából eredő kockázatok

–gyártói információk –zajcsökkentési lehetőségek –munkaidőn túli zajexpozíció

–egészségügytől kapott információk –hallásvédő eszközzel történő ellátottság

Zajcsökkentési lehetőségek:

– kisebb zajterheléssel járó munkamódszerek bevezetése – munkaeszközök helyes kiválasztása – munkahely megtervezése – munkavállalók tájékoztatása, oktatása – műszaki zajcsökkentés – lég és szerkezeti zajok csökkentése – karbantartás – munkaszervezési intézkedések