IPPC és SEVESO üzemek, káresemények

Kép forrása
http://www.vizeink.hu/?module=ovgt100505
Leírás szerzője
KÖRINFO

Ez a térkép a Magyarországon található IPPC (integrált szennyezésmegelőzés és csökkentés) és SEVESO üzemeket, (veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés) valamint az előfordult káreseményeket ábrázolja.

A pdf dokumentumra kattintva, a bal oldali menüpontok segítségével  megtekinthetők a térképen ábrázolt rétegek, tartalmuk megjeleníthető és elrejthető a rétegek ki/be kapcsolásával.

A térkép az "Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv" Térképmelléklete.

IPPC: az Európai Tanács integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (IPPC − Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK Irányelve az EU kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi jogszabálya. Az irányelv szerint a környezetvédelmi szabályozásnak integráltan kell vizsgálnia egy folyamatnak a környezetre, mint egészre gyakorolt hatását. Azokra az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének.

SEVESO: a Seveso egy kis folyó Olaszország Lombardia régiójában, a svájci határ közelében. Neve arról a vegyi katasztrófától vált ismertté, mely 1976. júliusában Milánótól 15 km-re a világ legnagyobb 2,3,7,8-tetraklor-dibenzo-p-dioxin (TCDD) szennyezést okozta, melynek a lakosok és az környezet ki lett téve. Később az EU ipari karasztrófákra kidolgozott biztonsági szabályozást SEVESO II irányelvnek nevezték el.

Az EU irányelvnek megfelelő hazai jogi szabályozás, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés engedélyezési, illetve felügyeleti tevékenysége (2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet) az alábbi területek vizsgálatára terjed ki:
• a veszélyes tevékenység azonosítása;
• a súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése;
• a biztonsági irányítási rendszer;
• a súlyos balesetek káros hatásainak értékelése, a lehetséges dominóhatás;
• a belső, illetve a külső védelmi terv és ezek végrehajtási feltételeinek megléte;
• a településrendezési tervezés;
• a lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása.


Szerző által felhasznált források