hexaklórciklohexán

Lindán

Kép forrása: 
http://www.the-piedpiper.co.uk/th13(j).htm
Leírás szerzője: 
Kádi Anna
hexaklórciklohexán

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Lindán

gamma-1,2,3,4,5,6-hexaklórciklohexán   (OMFI)

Vegyületcsoport

klórozott szénhidrogén

CAS szám

58-89-9   (OMFI)

Molekulaképlet

C6H6Cl6    (OMFI)

Szerkezeti képlet

 http://www.the-piedpiper.co.uk/th13(j).htm

Megjelenés

fehér kristályos por   (OMFI)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

széles spektrumú rovarírtó szer, növényvédő szer

Elsődleges hatás

Az idegrendszerre stimulánsként hat közvetlenül és az emésztőrendszeren keresztül. (PPDB)

A lindán egy neurotoxin, amely a GABA neurotranszmitter hatását befolyásolja azáltal, hogy antagonistaként kölcsönhatásba lép a GABAA receptor-klorid csatorna komplexszel a pikrotixin kötőhelynél. (WIKI)

 

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

290,83 g/mol   (PPDB)

Sűrűség

1,9 g/cm3   (OMFI)

Olvadáspont

112,9°C   (PPDB)

Forráspont

323,4°C    (PPDB)

Gőznyomás

4,34 MPa (25ºC)   (PPDB)

Vízoldhatóság

8,52 mg/l (20ºC)    (PPDB)

Stabilitás

stabilis levegőn, fényben, hőhatásnak is ellenáll, CO2 -ra nézve is ellenálló, nem támadják meg erős savak, de alkálisók jelenlétében trikólbenzollá alakul; aluminiumot korrodeálja

Hidrolízis

DT50: vízben hidrolízise 467 nap (20oC, pH 7)  nagyon ellenálló (PPDB)

 

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,50 X 10-01 Pa m3 mol-1 (20oC) (PPDB)

Kow

Kow =4,90 X 1003  (pH 7, 20oC) (PPDB)

lg Kow= 3,69 (pH 7, 20oC)  (PPDB)

Koc  [l/kg] 

1100 ml/g (PPDB)

pKa

-  (PPDB)

BCF, biokoncentráció

1300  (mértékegység,forrás nélkül megadva) (PPDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

féléletideje 18 óra (WIKI)

DT50: vízben fotolízise 28 nap, lassú ( pH 7)  (PPDB)

 

Biodegradálhatóság és metabolitok

talajban aerob körülmények között tipikusan a DT50 érték:  121 nap (PPDB)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Magyarország, felszín alatti vizek - összes növényvédőszer szennyezettségi határérték: 0,5 µg/l (B) (219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet; 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Az anyag nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja elõfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban és a tengerbõl származó élelemben. Az anyagnak hosszantartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. (OMFI)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Halaknál 96 órás LC50 érték: 1,7−32 ppb lazacnál és pisztrángnál, 44−131 aranyhalaknál (EXTOXNET)

vízi rákoknál (96 órás) LC50 érték: 0,0063 mg/l (PPDB)

üledéklakó állatoknál (96 órás) LC50 érték: 0,04 mg/L (PPDB)

algáknál: 72 órás, növekedési EC50 érték: 2,5 mg/l (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

halaknál (krónikus 21 nap)  NOEC érték: 0,003 mg/l (PPDB)

vízi gerincteleneknél (krónikus 21 nap)  NOEC érték: 0,0002 mg/l (PPDB)

algáknál 96 órás növekedési NOEC érték: 1,9 mg/l (PPDB)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

50−mg/kg sok madárfaj esetében, bizonyítékok vannak arra, hogy felhalmozódik a tesükmben, lehetséges, hogy a tojásaikat is károsítja ha a szert baromfiólban használják nagy mennyiségben (PPDB)

földigiliszta 14 napos LC50 érték: 68 mg/kg (PPDB)

méheknél 48 órás LC50 érték: 0,56 μg/méh (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 -

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Lehetséges hatásai: dermatitis, hasi fájdalom, hányás, rohamok, izomrángás, hiperreflexia (PPDB)

Égető érzés a bőrőn, viszketés, bőrszárazság, kiütések. (WIKI)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Könnyen felszívódik az emésztőtraktuson, bőrön és tüdőn át. A hexaklórciklohexán különböző izomerei komplex módon, több útvonalon bomlanak le. A lindán (gamma izomer) metabolizmusa bonyolult, de mégis viszonylag gyors. A fő útvonalakon a lebontás fő lépései: klóratomok eliminációja, majd kötések kialakítása szulfátokkal vagy glükuronidokkal és ezt követő elimináció. Más útvonalak végtermékei merkapturátok. A lebontás vízoldható végtermékei a vizelettel távoznak. A lindán (gamma izomer) nagy mennyiségben raktározódik a zsírszövetekben a többi izomerhez képest. (EXTOXNET)

Endokrin rendszert károsító

Lehetséges, még nem bizonyított. (PPDB)

Immunrendszert károsító

Lehetséges, még nem bizonyított. (EXTOXNET)

Szövetkárosító

Lehetséges, még nem bizonyított. (PPDB)

Mutagén

Nem valószínű, hogy normál mértékű expozíció esetén mutagén lenne. (EXTOXNET)

Karcinogén

Lehetséges, még nem bizonyított. (PPDB)

Reprotoxikus, teratogén

Patkány és egérkísérletek során negatív hatása volt a szaporodásra, de embereknél nem valószínű, hogy kis mértékű expozíció esetén hatással lenne. (EXTOXNET)

Akut toxicitási adatok (LD50)

Közepesen toxikus orális expozíció esetén, az erre vonatkozó LD50 értékek:Patkányoknál: 88−190 mg/kg, 59−562 mg / kg egereknél, 100−127 mg / kg-ban tengerimalacoknál, és 200 mg / kg nyúlnál.Közepesen toxikus a bőrön keresztül is, a bejelentett LD50 értékek erre vonatkozóan 500 és 1000 mg / kg patkányoknál, 300 mg / kg egereken, 400 mg / kg tengerimalacoknál, és 300 mg / kg nyulaknál. (EXTOXNET)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

1,25 mg/kg/nap adag patkányoknál, egereknél, kutyáknál nem okozott megfigyelhető változást a 2 éven át tartó teszt során.

40−80 mg / kg / nap adag gyorsan végzetes volt kutyák számára és 2,6−5,0 mg / kg / nap adag néhány kísérleti állatnál görcsöket eredményezett.

Ugyanez a dózis elváltozásokat okozott patkányok májában.

Lindán elegendően magas ismételt beadása vese, hasnyálmirigy, here, és orrnyálkahártya károsodást okozott a kísérleti állatoknál.Egy tanulmány a lindánnak krónikusan kitett munkavállalók és a hatásnak nem kitett munkavállalók között finom különbségeket mutatott a elektrokardiográfok (grafikonok a szívverés impulzusok) mérése alapján  (EXTOXNET)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

Szerző által felhasznált források: 

Általános adatbázisok:

EXTOXNET http://www.extoxnet.orst.edu/(The Extension Toxicology Network, ) (az oldal az adatlap végső ellenőrzésekor nem működött)

WIKI http://en.wikipedia.org/wiki/Lindane

Peszticides adatbázisok:

PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project) http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/   külön kell rákattintani a lindane-ra

 INCHEM: http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest12_e.htm

 Vegyi anyag adatlap:

OMFI http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF00/icsc0053_HUN.PDF