Triazofosz

Triazofosz

Leírás szerzője: 
Eller Nikolett
Triazofosz

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Triazofosz

O,O-dietil O-1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-il tiofoszfát 

Vegyületcsoport

Növényvédőszer, inszekticid

CAS szám

24017-47-8

Molekulaképlet

C12H16N303PS

Szerkezeti képlet

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/structure/653.jpg

Megjelenés

sárgás barna, olajos folyadék [4]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás, 
felhasználási terület

Inszekticid, akaricid (atkaölő szer), nematicid (fonalféreg ölő szer) [5]

Elsődleges hatás

Növények szervezetébe nem beépülő, hatását azok felületén kifejtő, széles spektrumú peszticid, amely hatását bőrkontaktus által és a gyomorban fejti ki, vörösvérsejtben található acetilkolinészteráz-AChE inhibitora. Nagy dózisban toxikus az állatokra nézve, de emberre gyakorolt toxicitás nem jellemző. [3]

Mellékhatások

embernél fejfájást okoz

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

313,3 g/mol

Sűrűség

1,247 g/cm3 20°C-on  [3]

Olvadáspont

 2−5°C (PAN); 2,5 °C [4]

Forráspont

Forrás előtt lebomlik [4]

Gőznyomás

1,33 mPa 38 °C-on; 133,32 mPa 74 °C-on [3]

Vízoldhatóság

35 mg/l [4]; 35 ppm ± 5 ppm [3]

Stabilitás

Kémiai stabilitása savak és lúgok hatására felbomlik, hő hatására tömény formában nem stabil [3]

Hidrolízis

DT50 = 140 nap [4]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4.90 X 10-3 Pa m3 mol-1 [4]

Kow

logP = 3,55  pH = 7 és 20 oC-on  [4]

Koc  [l/kg] 

358 [4]

pKa

 

BCF, biokoncentráció

300 [4]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és 
metabolitok

Hidrolízise vízben 20 oC, 7 pH értéken:  DT50 = 140 nap, perzisztens [4]

Fotolízise vízben lassú, 7-es pH-n:  DT50 = 21 nap [4]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

DT50 talajban 9 nap (nem perzisztens) [4]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Magyarország, felszín alatti vizek − összes növényvédőszer szennyezettségi határérték: 0,5 µg/l (B) (219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet; 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

nincs adat

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben halakra és vízi gerinctelenekre nagyon toxikus

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (hal, 96 h Oncorhynchus mykiss) = 0,038 mg/l

(PPDB) EC50 (vízi gerinctelenek, 48 h Daphnia magna) = 0,0026 mg/l  [4]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (hal, 21 nap Oncorhynchus mykiss) = 0,0005 mg/l [4]

NOEC (vízi geinctelenek, 21 nap Daphnia magna) = 0,01 mg/l [4]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben emlősökre,madarakra és méhekre nagyon toxikus. [6]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (földigiliszta, 14 nap) = 466 mg/kg; LD 50 8,3 mg/kg madarak esetén [4]

LD50 4,2-27,1 mg/kg orálisan japán quail esetén [7]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Szájon át tesztelve (0,0125-0,0625 mg/kg) főleg fejfájásra panaszkodtak, ill. a kolinészteráz aktivitása csökkent (20%), de ez a hatás nagyon egyénfüggő. Nincs irodalmi adat emberi mérgezéssel kapcsolatban. [1]

Légút, bőr és szemirritáló, neurotoxikus. [4]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Vizelettel távozik a szervezetből [3]

Endokrin rendszert károsító

nincs adat

Immunrendszert károsító

nincs adat

Szövetkárosító

nincs adat

Mutagén

nem valószínűsíthető, több tesztben is negatív eredmények [3]

Karcinogén

nem  [3; 4]

Reprotoxikus, teratogén

nem (nyúl és patkánytesztek) [3]

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 66 mg/kg szájon át, patkány esetén; LC50 0,53 mg/l belélegezve, patkány; LD 50 8,3 mg/kg madarak esetén [4]

LD50 4,2-27,1 mg/kg orálisan japán quail esetén [7]

LD50/LC50 29−76 mg/kg bw vagy mg/l szájon át, egér esetén, LD50/LC50 48−82 mg/kg bw vagy mg/l szájon át, patkány esetén, LD50/LC50 500−800< mg/kg bw vagy mg/l szájon át, kutya esetén, LD50/LC50 1100−2000< mg/kg bw vagy mg/l bőrön keresztül, patkányon [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

0,15 mg/kg bw  naponta (patkány) [3]

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Jellegzetes foszfát észter szaga van

Szerző által felhasznált források: 

[1] Leegwater 1971., D. C. Preliminary study on the in- vivo effect of Hoe-2960 in man. Report from Central Institute for Nutrition and Food Research, Zeist. Submitted to the Word Health Organization by Hoechst. (Unpublished)

[2]: Hollander, H. & Weigand, W. (1977b) Acute oral toxicity to the female SPF-NMRI mouse. Unpublished report No. 363/77 from Hoechst AG, Pharma Research Toxicology, Frankfurt am Main, Germany, 15 April 1977. Aventis document A12523. Submitted to WHO by Aventis CropScience, Frankfurt am Main, Germany.

Scholz & Brunk (1969); Acute oral toxicity in the dog. Unpublished report from Farbwerke Hoechst AG, Pharma Research, Frankfurt am Main, Germany, 30 April 1969. Aventis document A00093. Submitted to WHO by Aventis CropScience, Frankfurt am Main, Germany.

       Diehl, K.-H. & Leist, K.-H. (1986a) Hoe 014622—Technical substance. Testing for acute dermal toxicity in the male and female Wistar rat. Unpublished report No. 86.1423 from Hoechst AG, Pharma Research Toxicology and Pathology, Frankfurt am Main, Germany, 13 November 1986. Aventis document A43292. Submitted to WHO by Aventis CropScience, Frankfurt am Main, Germany.

       Scholz, J. & Weigand, W. (1967a) Acute oral toxicity in rats. Unpublished report from Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt am Main, Germany, 30 June, 1967. Aventis document A00090. Submitted to WHO by Aventis CropScience, Frankfurt am Main, Germany.

[3]: PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence) http://www.pesticideinfo.org/

[4]: PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project)http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

[5]: EXTOXNET http://www.extoxnet.orst.edu/ (The Extension Toxicology Network,)

[6]: Spencer, E. Y. Guide to the Chemicals Used in Crop Protection. 7th ed. Publication 1093. Research Institute, Agriculture Canada, Ottawa, Canada: Information Canada, 1982., p. 570]

[7]: Sax, N.I. and R.J. Lewis, Sr. (eds.). Hawley's Condensed Chemical Dictionary. 11th ed. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1987., p. 817

Határérték listák, rendeletek:

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről