Talajmikrobiológia

Mikrobiológiai talajvizsgálati módszerek

Szerző:
BME-ABÉT

A talajmikrobiológiai vizsgálatok a talajban élő mikroorganizmusok koncentrációját, összetételét, anyagcseréjét, talajra, illetve a talajalkotókra gyakorolt hatását mérhetjük.

A talajban élő mikroorganizmusok szoros együttműködése és a talaj szerves és szervetlen alkotóelemeivel való kölcsönhatás eredményeképpen a talaj (mint egész) meghatározott biológiai aktivitással rendelkezik.

A talajmikroorganizmusok exo- és endoenzimjeinek aktivitása következtében a talajba kerülő szerves anyagok, makromolekulák lebomlanak és a molekulákat alkotó elemek hozzáférhetővé válnak.

A talajmikroorganizmusok jelentlétére és aktivitására az alábbiak alapján lehet következtetni:
1. A mikroorganizmusok által hasznosítható szubsztrátok (energiaforrások és biogén elemek) fogyása
2. A szubsztrátokból keletkező termékek (energia, köztitermék, végtermék, melléktermék) keletkezése
3. A termékek valamilyen hatásának megjelenése, pl. savak, lúgok, gázok, stb.
4. A szubsztrát−termék átalakulást katalizáló enzimek jelenléte, aktivitása.

A talajmikrobiológiai vizsgálati eredmények alapján következtetni lehet a talaj egészségi állapotára, a talajmikroflóra mennyiségére, minőségére, aktivitására és dinamikus rendszerben terhelhetőségére vagy aktiválhatóságára is.