Szilikátok

Szerző:
Vaszita Emese

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

A szilikátok, a kőzetalkotó ásványok legfontosabb csoportja, a földkéreg anyagának mintegy 75%-át alkotják (a SiO2 változatokkal együtt kb. 90–95%-át). Az ismert ásványfajok számának mintegy harmada szilikát. A szilikátok alapszerkezete SiO4-tetraéderek hálózatából áll. A tetraéderek súlypontjában elhelyezkedő Si4+ kation felerészben kovalens, felerészben ionos kötéssel köti magához a tetraéder csúcsain elhelyezkedő oxigénatomokat ([SiO4]4-). A szilikátok másik alapvető sajátossága, hogy az SiO4-tetraéderben lévő Si4+ kationt Al3+ helyettesítheti. A SiO4 tetraéderek a kristályrács felépítésében elszigetelt formában is részt vehetnek, de többnyire csúcsaikon (az oxigénatomokon) keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A szilikátásványokat hat (6) nagy osztályba sorolják a [SiO4]4- tetraéderek  egymáshoz való kapcsolódási módja alapján: 1. Nezo- vagy szigetszilikátok, 2. Szoro- vagy csoportszilikátok, 3. Ciklo- vagy gyűrűszilikátok, 4. Ino- vagy láncszilikátok, 5. Fillo- vagy rétegszilikátok, 6. Tekto- vagy állványszilikátok. A szilikátokat osztályon belül alosztályokra és csoportokra bontják, melyek részleteit az ajánlott irodalom tartalmazza. A fotón látható ásványok tulajdonságai az ásvány fotójára kattintva, a „Részletek” pont alatt tekinthetők meg.

 

 

Forrás

http://hu.wikipedia.org/

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán Imre: Ásványtan I. II., http://mek.oszk.hu/04700/04799/