Bürker-kamra

Mikroorganizmusok mennyiségi vizsgálata

Szerző:
KÖRINFO

A mikroorganizmusok mennyiségi vizsgálata történhet

- az összes csíraszám illetve sejttömeg meghatározásával (élő és holt sejtek is beleértve)

- az élőcsíraszám meghatározásával

- a csíraszám biokémiai aktivitás mérésével.

Forrás

 

BME Vegyészmérnöki Kar Tanszéki Munkaközösség (1993) Ipari mikrobiológiai gyakorlatok, (Szerkesztő: Puskás, A.) Műegyetemi Kiadó, Budapest