Hírek, események

VE - 2015-06-22

A BME ABÉT környezeti mikrobiológia és biotechnológia csoportja tagja a Norvég Alap és az NFFKÜ által a " Zöld Ipari Innováció" program keretében támogatott " Terra Preta" projekt konzorciumának, mely a " Talajoltóanyag és bioszén kombinált alkalmazása leromlott talajokra" című projektben 2014.07.01-2016.10.31 között, a BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft., a  BIOFORSK Norvég Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (Talajtani és Agrokémiai Intézet) részvételével a bioszén talajjavításra történő alkalmazása fejlesztésen dolgozik. A fejlesztés célja : a bioszén alkalmazása savanyú homoktalajok javítására talajadalékként és termésnövelő mikrobiális talajoltóanyag hordozójaként.

Fejlesztési feladatok:

Talajra alkalmazható termékek fejlesztése: bioszén és bioszénre vitt oltóanyag.

A bioszén-alapú termékek alkalmazási technológiájának kifejlesztése. Ennek lépései:

  • bioszén-leltár és előkísérletek alapján kiválasztani az alkalmas bioszeneket,
  • technológiai mikrokozmoszokban tesztelni a hatékonyságot és kimérni az optimális technológiai paramétereket
  • adaptálni szabadföldre és tesztelni kisparcellás (20–100 m2) kísérletekben
  • demonstrálni a kifejlesztett innovatív technológiát, nagy parcellákon (400 m2)
  • a technológia-demonstrációra célszerűen kialakított monitoring-módszeregyüttessel kapott adatok alapján verifikálni az alkalmazott technológiát és a felhasznált új termékeket.
  • a verifikált termékek és technológiák iparjogi védelme és piacra juttatása.
Gruiz - 2015-02.28
dekaBDE

ECHA  (Európai Kémiai Ügynökség) a brómozott tűzgátlószer decaBDE műanyagokban és textíliákban történő korlátozását javasolja.

ECHA javaslata az Európai Bizottság felé, hogy a dekaBDE gyártásának és piacra vitelének  korlátozását javasolja, valamint minden olyan terméknek, amely 0,1%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaz dekaBDE-t.

VE - 2015-01-20

Az ENSZ 68. Közgyűlése 2015-öt a Talajok Nemzetközi Évének, december 5-ét pedig a Talaj Világnapjának nyilvánította. A FAO (Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, angolul Food and Agriculture Organization of the United Nations) és az IUSS (International Union of Soil Sciences) koordinálásában számos, rangos esemény kerül szervezésre, melyekről az alábbi honlapokon tájékozódhatnak:


http://www.fao.org/soils-2015/events/en/

http://www.iuss.org

Vaszita Emese - 2014.09.02

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, Zöld Ipari Innováció Program, "Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése" alprogramja keretében  támogatott „Terra Preta” projekt (projekt száma: HU09-0029-A1-2013) konzorciuma  Projekt Nyitó Workshop-ot szervez.

GK - 2014-12-03
Réz

10 rézvegyület került osztályozásra és címkézésre az Eu-ban.

Valamennyi rézvegyület a vízi ökoszisztémára nagyon veszélyesként lett kategorizálva, akut és krónikus ökotoxicitása miatt.

 

 

GK - 2014-11-30
A fény nemzetközi éve

A fény nemzetközi évének célkitűzése, hogy a fénnyel foglakozó tudományok és a fényt alkalmazó technológiák minél ismertebbé és világszerte elismertté váljanak.  Az ENSZ felismerte, hogy a fény-technológiák nagyban hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez, az ökológiai hatékony megoldások, technológiák terjedéséhez. Szerepet kapnak  az energia szektorban, a mezőgazdaságban, az egészségügyben és az oktatásban. Elmondhatjuk, hogy mára a lézertechnológiák globálisan forradalmasították az egészségügyet és az ipar egyes ágazatait, valamint a internetes kommunikáció.

 

GK - 2014-11-30
Alternatíve test methods

Egy részletes áttekintés született JRC és ECHA együttműködésében az állati tesztelés kiváltására terjedőben lévő alternatív tesztmódszerekről.

A tanulmány címe: "Alternative methods for regulatory toxicology – a state-of-the-art review"

Letölthető innen: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/echa_jrc_sla_report_public_05-09-14_withcover_ipo.pdf

GK - 2014-11-21
Engedély

2014. decemberéig 40 kérelmező 27 SVHC vegyi anyagot jelentett be engedélyezésre, 8 anyagot (17 alkalmazást) 2013-ban és 19-et (38 alkalmazással) 2014-ben.

A beadott 27 anyagból eddig 3 kapott felmentést 5 különféle különleges alkalmazásra és további 5 anyag 11 alkalmazása áll közel az engedély kiadásához. Olyan technológiai alkalmazásokról van szó, ahol a SVHC anyag pillanatnyilag nem helyettesíthető kevésbé kockázatos vegyi anyaggal, vagy a helyettesítő anyagról olyan kevés információ áll rendelkezésre, mely veszélyeztetné a termék minőségét.

 

GK - 2014-11-21
Acetoklór

Az acetoklór szigorúbb osztályozásáról és címkézéséről született döntés 2014. decemberében.

A korábbi osztályokhoz és címkékhez képest még a következőkbe sorolták be:

  • karcinigén, kategória 2;
  • reprotoxikus, kategória 2;
  • szervspecifikus toxicitás ismételt kitettség esetén (STOT-RE), kategória 2.
GK - 2014-11-21
Summary use statistics of KÖRINFO in 2014

A világ 195 országából 170 országban használják a KÖRINFO tudásbázist.

A napi 3000 körüli látogató 8–10 000 oldalt néz meg: ez a statisztika 2014 szinte minden hónapjában azonos, kisebb ingadozások mellett.

2014 januárjától novemberig 2 millió megabyte információ cserélt gazdát, 1 millió látogató 6 millió oldalt nézett meg. A fájlok száma: 32 millió, a találatoké 35 millió, amint a csatolt táblázatban is látható.