Hírek, események

GK - 2012-05-28
Az éhezés napja

Egy milliárd ember, az emberiség 1/7-ed része éhezik, nagy szegénységben él, ami azt jelenti, hogy kb. egy dollárból él naponta.

25 000 ember hal naponta éhen, főként az éhínség sújtotta afrikai, ázsiai és latin amerikai országokban.

Az állandó éhezés nem elsősorban az élelmiszer hiányának tudható be, hanem annak, hogy az emberek egy részének nincs állandó jövedelme, nincs munkája, pénze, orvosi ellátása.

Az Éhezés Világnapja erre a tarthatatlan helyzetre hívja fel a figyelmet. Szolidaritásra hívja fel az embereket és együttműködésre a karitatív szervezeteket, hogy segítsék a mostani éhezőket, hogy ők maguk javíthassanak a körülményeiken, hogy tanulhassanak, hogy legyen szakmájuk, munkahelyük és képesek legyenek saját kezükbe venni saját sorsukat, hogy kilábolhassanak reménytelen helyzetükből.

Gruiz Katalin - 2012-05-08
Aloe vera

A csodálatos növényvilág napja rendezvényhez (Fascination of Plants Day)  39 ország csatlakozott, és több mint 500 növényekkel foglalkozó intézmény szervez ezen a napon családi, szakmai programokat, melyek  a kutatáson, a mezőgazdasági termelésen, a természet- és környezetvédelmen, az oktatáson vagy a művészeten keresztül kötődnek a növényekhez. A KÖRINFO tudásbázis gyógyító növényekről készült összeállítását ajánlja az érdeklődőknek e nap alkalmából. A nap hivatalos weblapját ide kattintva érheti el!

Gruiz Katalin - 2012-04-12

A cimoxanilt Ausztria küldte be az Európai Vegyianyag Ügynökséghez harmonizált osztályozásra és címkézésre 2011. júniusában: beküldött javaslat.
A növényvédőszer tárgyalása során kérdések és kétségek merültek fel a mérési eredmények interpretációjával és a javasolt osztályozás és címkézés helytállóságával kapcsolatban.

Ezért most az  ECHA (European Chemicals Agency = Európai Vegyianyag Ügynökség) találkozót szervez a szakértők részére, akik megtárgyalják a  reprotoxicitásra és az ismételt dózisú toxicitásra kapott eredményeket és az eredmények interpretációját.

 

Gruiz Katalin - 2012-04-05
ConSoil volt

A talajremediáció és a szennyezett terület menedzsment legátfogóbb tudományos-technikai fóruma, a ConSoil megváltoztatta nevét, ezentúl AquaConSoil Konferencia néven szerepel, jelezve ezzel  a holisztikus szemléletet, melyet képviselni szeretne.

A következő konferencia helyszíne Barcelona, időpontja 2013. április 16–19. és címe:

'12th  International UFZ-Deltares Conference on Groundwater-Soil-Systems and Water Resource Management'

További információt talál a konferencia weblapján.

 

Gruiz Katalin - 2012-03-30
REACH 2013

Az Európai Kémiai Ügynökség összeállította az Európában elérhető, REACH-hez kapcsolód egyetemi kurzusok címét és elérhetőségét.

A lista közel száz egyetemi tantárgyat és posztgraduális képzés keretében meghirdetett tanfolyamot tartalmaz, melyek valamilyen módon kötődnek a vegyi anyagok környezeti kockázatának menedzsmentjéhez, amivel megalapozzák a REACH rendelet által megkívánt sokrétű tudást. 

Vaszita Emese - 2012-03-14
Raw materials

Az EU Bizottság 2012. február 29-én közleményt adott ki az európai parlamentnek, a tanácsnak és az európai gazdasági és szociális bizottságnak a nyersanyagok rendelkezésre állásának biztosításáról Európa jövőbeli jóléte érdekében és javaslatot tett nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerségre.

GK - 2012-03-01
Vegyi anyagok osztályozás

2012. február 13-án ECHA (European Chemicals Agency = Európai Vegyianyag ügynökség) publikálta a REACH rendelet értelmében eddig osztályozásra és címkézésre került vegyi anyagokat.

Az adatbázisban a veszélyesnek minősített vegyi anyagok szerepelnek, melyek fizikai-kémiai tulajdonságaik miatt (gyúlékony, robbanásveszélyes, maró, stb.), emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatásaik miatt kerültek osztályozásra.

A C&L adatbázis keresőjét ide kattintva érheti el.

GK - 2012-01-02
Phtalates in toys

REACH: Dán javaslat a ftalátok korlátozására az EU-ban 

2011. szeptember 11-én az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) dán javaslatra korlátozást javasolt ftalátokra, melyek műanyagdalákként, lágyítószerként igen sok műanyagban megtalálhatóak. Dánia kiegészítené a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendeletetben a korlátozandó anyagok listáját a ftalátokkal. A javaslat  négy ftalát vegyület beltéri használatát korlátozná, valamint azon ftalátot tartalmazó termékek használatát, amelyek direkt kontaktus révén érintkeznek a bőrrel vagy a nyálkahártyával (gyermekjátékok, bőr, textília, szex-játékok, stb.). Az ECHA várja az érdekeltek hozzászólását a nyilvános konzultációra szánt időszakban.

GK - 2011-12-31

2011, a Kémia Nemzetközi Éve!


Ennek kapcsán a KÖRINFO poszter- és előadássorozatot mutat be:

 

Gruiz Katalin - 2011-12-12
Madáretető flakonból

A KÖRINFO tudásbázis elkészítésében a Down Alapítvány a  Könnyen ÉRthető (KÉR)  lexikon és képtár elkészítésével vett részt.

Most újabb közös akciót folytat a két szervezet a környezettudatosság jegyében: ajándékok, hasznos tárgyak készítése hulladékból.