1 - 1 / 1 megjelenítése
Vegyi anyag környezeti kockázatának felmérése

Vegyi anyagok környezeti kockázatának felmérése

Szerző:
Gruiz Katalin
1 - 29 / 29 megjelenítése
Környezeti kockázatmenedzsment A környezeti kockázat menedzsmentje
Korlátozás Az EU-ban korlátozott vegyi anyagok (Annex XVII lista)
CMR chemicals CMR (rákkeltő, mutagén és reprotoxikus) anyagok adatbázisai
Élelmiszeradalékok környezeti és humán egészségkockázata Élelmiszeradalékok környezeti és humán egészségkockázata
Gombatoxinok és gombás betegségek Gombatoxinok és gombás betegségek
Gyógyszerek káros (mellék)hatásai Gyógyszerek káros (mellék)hatásai
Integrált kockázati modell Integrált kockázati modell
Carcinogeneity Karcinogén (rákkeltő) vegyi anyagok listája
Környzeti kockázat mendzsmentje
Mérgező állatok Mérgező állatok környezeti és humán egészségkockázata
Mérgező növények Mérgező növények
Mérgező vegyi anyagok Mérgező vegyi anyagok
Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok környezeti és humán egészségkockázata
Nanomaterilas Nanotermékek egészségkockázatának felmérése
Peszticidek kockázata Növényvédőszerek környezeti és egészségkockázatai
peszticidek Peszticidek környezeti és humán egészségkockázata
Pesticide Fate modell Peszticidek sorsa, viselkedése a környezetben
REACH REACH adatbázis: vegyi anyagok jellemzői
SVHC SVHC, vagyis "Különös aggodalomra okot adó vegyi anyagok"
Innováció Új módszerek szükségessége a kockázatfelmérésben
Toxikus a környezetre Vegyi anyag környezeti kockázatának felmérése
Ragasztók Vegyi anyagok alkalmazása különféle szakterületeken
Evaluation Vegyi anyagok európai CoRAP listája
MSDS Vegyi anyagok kémiai biztonsági adatlapja
Assessment of chemicals Vegyi anyagok komplex felmérése
vegyi anyagok kockázata Vegyi anyagok környezeti és humán egészségkockázata
Kockázatfelmérés Vegyi anyagok környezeti kockázatának felmérése előadás
Risk assessment Vegyi anyagok környezeti kockázatának felmérése: Európai módszertani útmutató
Veszély szimbólumok Veszély szimbólumok - Hazard symbols